• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Fondjegyzék XII. Szakszervezetek Központi Levéltára 46. Textilipari Dolgozók Szakszervezete
Fond főcsoport: XII. Szakszervezetek Központi Levéltára
Fond: 46. Textilipari Dolgozók Szakszervezete
ő.e.szám Cím, az iratok tárgya Évkör Mennyiség
2334 Üzemi információs jelentések 1975. január -
2335 Üzemi információs jelentések 1975. február-március -
2336 Üzemi információs jelentések 1975. április-május -
2337 Üzemi információs jelentések 1975. június-július -
2338 Üzemi információs jelentések 1975. augusztus-szeptember -
2339 Üzemi információs jelentések 1975. október-november -
2340 Üzemi információs jelentések 1975. december -
2341 Mûvelõdési intézmények költségvetései 1975 -
2342 Mûvelõdési intézmények beszámoló jelentései a gazdasági ellenõrzésrõl 1975 -
2343 Mûvelõdési intézmények szerzõdései 1975 -
2344 Mûvelõdési házak munkatervei 1975 -
2345 Népmûvelési munkatervek 1975 -
2346 Szállásvezetõk szabadegyeteme tanfolyam 1975 -
2347 Olvasó Munkásért ifjúsági olvasóversenyre benevezett könyvtárak 1975 -
2348 Szocialista brigádok vetélkedõje 1975 -
2349 Könyvtár statisztika 1975 -
2350 Sport programok, tervek 1975 -
2351 Munkavédelmi osztály iratai. Közötte munkaterv, költségvetés, feljegyzés osztályértekezletrõl, baleseti segélyek, balesetek 1973-1974-ben 1975 -
2352 A szociálpolitikai osztály körlevelei 1975 -
2353 A munkavédelmi osztály levelezése. Közötte SZOT osztályai, Munkavédelmi Kutató, Szakszervezetek Budapesti Tanácsa, megyei tanácsok 1975 -
2354 A szociálpolitikai osztály levelezése. Közötte SZOT Üdülési Igazgatóság, SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság, Könnyûipari Minisztérium, nyugdíjügyek 1975 -
2355 Fõorvosi levelezés 1975 -
2356 Jelentések a karbantartó dolgozók munkavédelmi helyzetérõl 1975 -
2357 Géprendelés biztonságtechnikai elõírások 1975 -
2358 Munkavédelmi felhívások, levelezés a pamutipari üzemekkel 1975 -
2359 Munkavédelmi felhívások, levelezés a gyapjúipari, kötszövõipari, rövidárúipari, len-kenderipari üzemekkel 1975 -
2360 Üzembe helyezési, mûszaki átadás-átvételi jegyzõkönyvek 1975 -
2361 Munkavédelmi vetélkedõ 1975 -
2362 Béla-telepi kempingtábor 1975 -
2363 Választási statisztika 1975 -
2364 Választási statisztika 1975 -
2365 Mozgalmi és oktatási statisztika 1975 -
2366 Központi költségvetés, mérlegbeszámoló és mellékletei 1975 -
2367 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1976. február 3. -
2368 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1976. szeptember 29-30. -
2369 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1976. január-február -
2370 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1976. március -
2371 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1976. április-május -
2372 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1976. július 20. -
2373 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1976. szeptember 14. -
2374 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei. Mellette nemzetközi szövetségi elnökségi ülés jegyzõkönyvei 1976. január, október-december -
2375 Titkárság határozatok. Közötte emlékeztetõ osztályvezetõi értekezletrõl, elnökségi tájékoztató 1976. január-június -
2376 Titkárság határozatok 1976. július-szeptember -
2377 Titkárság határozatok 1976. október-december -
2378 Titkárság iratai. Közötte feljegyzések, emlékeztetõk, politikai munkatársak értekezlete 1976 -
2379 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1976. január-március -
2380 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1976. április-június -
2381 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1976. július-szeptember -
2382 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1976. október-december -
2383 A titkárság levelezése 1976 -
2384 Fõtitkári értekezletek 1976 -
2385 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1976. január-március -
2386 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1976. április-július -
2387 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1976. augusztus-november -
2388 Budapesti oktatási statisztika 1976 -
2389 Statisztikai tájékoztató 1976 -
2390 Oktatási statisztika 1976 -
2391 Alapszervezeti statisztika 1976 -
2392 Alapszervezeti statisztika 1976 -
2393 Alapszervezeti statisztika 1976 -
2394 Alapszervezeti statisztika 1976 -
2395 Alapszervezeti statisztika 1976 -
2396 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Ausztria, Belgium 1973–1977 -
2397 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Bulgária, Ciprus 1974–1977 -
2398 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Ecuador, Guinea, Franciaország, Finnország, India 1972–1977 -
2399 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Irak, Jugoszlávia 1973–1978 -
2400 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Kuba, Lengyelország, Német Demokratikus Köztársaság 1973–1977 -
2401 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Német Szövetségi Köztársaság, Norvégia, Olaszország 1972–1977 -
2402 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Portugália, Románia, Svédország, Szíria 1974–1977 -
2403 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Szovjetunió, kongresszus 1973–1977 -
2404 Szervezési osztály iratai. Közötte üzemi levelezés, körlevelek 1976 -
2405 Szervezési osztály iratai. Közötte bérfejlesztés, elõleg- és segély ügyek, aktívák jutalmazása, kitüntetések 1976 -
2406 Szervezési osztály iratai. Közötte beiskolázás, szervezeti változás, vállalatok minõsítése, alacsony szervezettségû alapszervezetek 1976 -
2407 Szervezési osztály levelezése a SZOT osztályaival 1976 -
2408 Szervezési osztály levelezése a Könnyûipari Minisztériummal, a megyei szakszervezeti tanácsokkal 1976 -
2409 Munkatervek a pamutipari üzemekben 1976 -
2410 Munkatervek a gyapjúipari és selyemipari üzemekben 1976 -
2411 Munkatervek. Közötte Budapesti Harisnyagyár, len-kenderipari és kötszövõipari üzemek 1976 -
2412 Munkatervek. Közötte rövidárúipari üzemek, munkatervek értékelése 1976 -
2413 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat, Hazai Pamutszövõ Vállalat, Szombathelyi Pamutipar 1976 -
2414 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Pamutfonóipari Vállalat 1976 -
2415 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Kõbányai Textilmûvek 1976 -
2416 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Pápai Textilgyár 1976 -
2417 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Újpesti Gyapjúszövõgyár 1976 -
2418 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Magyar Posztógyár, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár 1976 -
2419 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Pamuttextilmûvek 1976 -
2420 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Magyar Selyemipari Vállalat, Budapesti Harisnyagyár 1976 -
2421 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár, Gyõri Kötöttárúgyár, Budapesti Finomkötöttárúgyár, Békéscsabai Kötöttárúgyár, Habselyem Kötöttárúgyár 1976 -
2422 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Kender-Juta 1976 -
2423 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Textilkutató Intézet, Lõrinci Vattagyár, Fonalkikészítõgyár, Lõrinci Szalag- és Csipkegyár, Paszományárúgyár, Szalag és Zsinórgyár 1976 -
2424 Információs jelentések 1976 -
2425 Ifjúsági Parlament. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat, Pamutfonóipari Vállalat, Pamuttextilmûvek 1976 -
2426 Ifjúsági Parlament. Közötte Kõbányai Textilmûvek, Pápai Textilgyár, Gyõri Textilmûvek, Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár 1976 -
2427 Ifjúsági Parlament. Közötte Hazai Fésûsfonó és Szövõgyár, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Lakástextil Vállalat 1976 -
2428 Ifjúsági Parlament. Közötte Richards Finomposztó Gyár, Bajai Posztógyár, Újpesti Gyapjúszövõgyár, Soproni Szõnyeggyár 1976 -
2429 Ifjúsági Parlament. Közötte Budapesti Harisnyagyár, Magyar Selyemipari Vállalat 1976 -
2430 Ifjúsági Parlament. Közötte Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Kenderfonó és Szövõipari Vállalat, Kender-Juta és Politextil Vállalat 1976 -
2431 Ifjúsági Parlament. Közötte Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár, Habselyem Kötöttárúgyár, Békéscsabai Kötöttárúgyár, Gyõri Kötöttárúgyár 1976 -
2432 Ifjúsági Parlament. Közötte Váci Kötöttárúgyár, Mosonmagyaróvári Kötöttárúgyár, Budapesti Finomkötöttárúgyár, halasi Kötöttárúgyár 1976 -
2433 Ifjúsági Parlament. Közötte Szalag és Zsinórgyár, Fonalkikészítõgyár, Kalapgyár, KIPSZER, Gardénia Csipkefüggönygyár, Lõrinci Vattagyár, Lõrinci Szalag- és Csipkegyár, Paszományárúgyár 1976 -
2434 Közgazdasági osztály. Közötte költségvetés, munkaügyi levelezés 1976 -
2435 A közgazdasági osztály levelezése a SZOT osztályaival és a Könnyûipari Minisztériummal 1976 -
2436 A Könnyûipari Minisztérium bérügyekkel kapcsolatos iratai 1976 -
2437 Bérügyek 1976 -
2438 Vállalatok bérkategóriája 1976 -
2439 Bérpreferenciák, túlóra gazdálkodás 1976 -
2440 Vállalati tervek. Közötte Magyar Selyemipari Vállalat, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Lenfonó és Szövõipari Vállalat 1976 -
2441 Mérlegbeszámolók. Közötte Paszományárúgyár, Budapesti Finomkötöttárúgyár, Habselyem Kötöttárúgyár 1976 -
2442 Felügyelõ bizottságok. Közötte Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár, Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Békéscsabai Kötöttárúgyár 1976 -
2443 A Könnyûipari Minisztérium átfogó értékelése. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Richards Finomposztó Gyár, Szalag és Zsinórgyár, Mosonmagyaróvári Kötöttárúgyár, Kender-Juta 1976 -
2444 Kollektív szerzõdések. Közötte Richards Finomposztó Gyár, Kender-Juta, Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár 1976 -
2445 Vállalati újítási szabályzatok. Közötte pamutipari, gyapjúipari, len-kenderipari üzemek 1976 -
2446 Vállalati újítási szabályzatok. Közötte köszövõipari, rövidárúipari üzemek 1976 -
2447 Munkaverseny szabályzat, jogsegélyszolgálat 1976 -
2448 Szociálpolitikai tervek, beszámolók. Közötte Pamutfonóipari Vállalat, Újpesti Gyapjúszövõgyár, Kenderfonó és Szövõipari Vállalat, Váci Kötöttárúgyár 1976 -
2449 Munkavédelmi intézkedések, középtávú tervek a pamutipari üzemekben 1976 -
2450 Munkavédelmi intézkedések, középtávú tervek a gyapjúipari és selyemipari üzemekben 1976 -
2451 Munkavédelmi intézkedések, középtávú tervek a len-kenderipari, kötszövõipari és rövidárúipari üzemekben 1976 -
2452 Munkavédelmi minõsítések, klímarekonstrukció, KGST szabványok 1976 -
2453 Mûszaki átvétel és üzembe helyezés. Közötte pamutipari, rövidárúipari, gyapjúipari és selyemipari üzemek 1976 -
2454 Munkavédelmi felhívások, jelentések 1976 -
2455 Munkavédelmi negyedévi beszámolók. Közötte pamutipari, selyemipari, len-kenderipari üzemek 1976 -
2456 Munkavédelmi negyedévi beszámolók. Közötte gyapjúipari, kötszövõipari, rövidárúipari üzemek 1976 -
2457 Csonkulásos balesetek 1967, 1968. január-május -
2458 Csonkulásos balesetek 1968. június-december -
2459 Csonkulásos balesetek 1969 -
2460 Csonkulásos balesetek 1970 -
2461 Csonkulásos balesetek 1971 -
2462 Halálos balesetek 1971-1975 -
2463 Csonkulásos balesetek 1972 -
2464 Csonkulásos balesetek 1973 -
2465 Csonkulásos balesetek 1974 -
2466 Csonkulásos balesetek 1975 -
2467 Halálos balesetek 1976 -
2468 Munkavédelmi beszámolók, körlevelek, baleseti statisztikák 1976 -
2469 A munkavédelmi osztály és a szociálpolitikai osztály levelezése. Közötte SZOT osztályai, Könnyûipari Minisztérium, Munkaügyi Minisztérium, szakszervezetek megyei tanácsai 1976 -
2470 Munkavédelmi osztály iratai. Közötte jutalmazás, kitüntetések 1976 -
2471 Szociálpolitikai osztály iratai. Közötte társadalombiztosítás, lakásépítés, üdülés, levelezés 1976 -
2472 Fõorvosi levelezés, körlevelek 1976 -
2473 Kultúrosztály iratai. Közötte munkaterv, költségvetés, feladatterv 1976 -
2474 Mûvelõdési házak vezetõség választása 1976 -
2475 Ötéves középtávú tervek, alapszervezetek közmûvelõdési tervei 1976 -
2476 Mûvelõdési intézmények közmûvelõdési terve 1976 -
2477 Mûvelõdési intézmények jelentései a közmûvelõdési munkáról 1976 -
2478 Kultur-, agitációs, propaganda- és sportbizottságok feladattervei 1976 -
2479 Tisztségviselõk oktatási terve 1976 -
2480 Támogatások, pályázatok 1976 -
2481 Munkaszerzõdések 1976 -
2482 Üzemi oktatási tervek, oktatási statisztika, sajtó 1976 -
2483 Vetélkedõk 1976 -
2484 Könyvtárak levelezése 1976 -
2485 Mûvelõdési intézmények költségvetése 1976 -
2486 Kitüntetések, jutalmazás, javaslatok a SZOT-díjra 1976 -
2487 Mûvelõdési intézmények statisztikája 1976 -
2488 Információs jelentések 1976 -
2489 Szakszervezeti politikai oktatás, kimutatások 1976 -
2490 Tisztségviselõk oktatási terve 1976 -
2491 Központi költségvetés, mérlegbeszámoló 1976 -
2492 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1977. január 11-12. -
2493 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1977. július 7. -
2494 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1977. október 28. -
2495 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1977. december 15. -
2496 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1977. január-február -
2497 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1977. március -
2498 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1977. május-június -
2499 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1977. augusztus-szeptember -
2500 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1977. október-december -
2501 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1977. január-április -
2502 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1977. május-augusztus -
2503 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1977. szeptember-december -
2504 Elnökségi tájékoztató 1977 -
2505 A titkárság levelezése az MSZMP-vel 1977 -
2506 A titkárság levelezése 1977 -
2507 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1977. január-május -
2508 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1977. június-július -
2509 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1977. augusztus-december -
2510 A titkárság levelezése a SZOT közgazdasági osztályával 1977 -
2511 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1977 -
2512 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1977 -
2513 Iparági statisztikai összesítõ 1977 -
2514 Oktatási statisztika 1977 -
2515 Alapszervezeti statisztika 1977 -
2516 Alapszervezeti statisztika 1977 -
2517 A titkárság nemzetközi levelezése 1977 -
2518 A titkárság levelezése a Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségével 1973-1974 -
2519 A titkárság levelezése a Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségével 1975-1976 -
2520 A titkárság levelezése a Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségével 1977 -
2521 A Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetsége bulletinjei 1973-1975 -
2522 A Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetsége bulletinjei 1976-1977 -
2523 Nemzetközi kongresszusok, delegációk anyagai 1972-1974 -
2524 Nemzetközi szövetségi elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1973 -
2525 Nemzetközi szövetségi elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1974-1975 -
2526 Nemzetközi szövetségi elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1976-1977 -
2527 Szervezési osztály levelezése, körlevelei 1977 -
2528 A szervezési osztály levelezése a SZOT osztályaival, a Könnyûipari Minisztériummal 1977 -
2529 Vállalati szakszervezeti bizottságok munkatervei. Közötte pamutipari és gyapjúipari üzemek 1977 -
2530 Vállalati szakszervezeti bizottságok munkatervei. Közötte kötszövõipari, len-kenderipari és rövidárúipari üzemek 1977 -
2531 Vállalati szakszervezeti bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, beszámolók. Közötte pamutipari üzemek 1977 -
2532 Vállalati szakszervezeti bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, beszámolók. Közötte pamutipari üzemek 1977 -
2533 Vállalati szakszervezeti bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, beszámolók. Közötte gyapjúipari üzemek 1977 -
2534 Vállalati szakszervezeti bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, beszámolók. Közötte kötszövõipari üzemek 1977 -
2535 Vállalati szakszervezeti bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, beszámolók. Közötte selyemipari, len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1977 -
2536 Testületi munka minõsítése. Közötte Kender-Juta, Bajai Posztó, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Magyar Posztógyár, Halasi Kötöttárúgyár, Váci Kötöttárúgyár 1977 -
2537 Közgazdasági osztály iratai. Közötte körlevelek, kitüntetések, jutalmazás, levelezés 1977 -
2538 A közgazdasági osztály levelezése a SZOT osztályaival 1977. január-június -
2539 A közgazdasági osztály levelezése a SZOT osztályaival 1977. július-december -
2540 A Könnyûipari Minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium bérintézkedésekkel kapcsolatos anyagai 1977 -
2541 A Könnyûipari Minisztérium mûszakpótlékkal kapcsolatos anyagai 1977 -
2542 A Könnyûipari Minisztérium bérpreferenciával kapcsolatos anyagai 1977 -
2543 A Könnyûipari Minisztérium anyagai, levelezés 1977 -
2544 OSZB jelentések. Közötte pamutipari és gyapjúipari üzemek 1977 -
2545 OSZB jelentések. Közötte kötszövõipari, selyemipari, len-kenderipari és rövidárúipari üzemek 1977 -
2546 Vállalati mûszakpótlék. Közötte pamutipari, selyemipari és gyapjúipari üzemek 1977 -
2547 Vállalati mûszakpótlék. Közötte kötszövõipari, len-kenderipari és rövidárúipari üzemek 1977 -
2548 Bérügyi vállalati beszámolók a pamutipari üzemekbõl 1977 -
2549 Bérügyi vállalati beszámolók a pamutipari üzemekbõl 1977 -
2550 Bérügyi vállalati beszámolók a gyapjúipari, selyemipari és rövidárúipari üzemekbõl 1977 -
2551 Bérügyi vállalati beszámolók a len-kenderipari és kötszövõipari üzemekbõl 1977 -
2552 Mérlegbeszámolók. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat, Szombathelyi Pamutipar, Pápai Textilgyár 1977 -
2553 Mérlegbeszámolók. Közötte Pamutfonóipari Vállalat 1977 -
2554 Mérlegbeszámolók. Közötte Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár 1977 -
2555 Mérlegbeszámolók. Közötte Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Bajai Finomposztó Vállalat 1977 -
2556 Mérlegbeszámolók. Közötte Lakástextil Vállalat, Richards Finomposztó Gyár 1977 -
2557 Mérlegbeszámolók. Közötte Újpesti Gyapjúszövõgyár 1977 -
2558 Mérlegbeszámolók. Közötte Budapesti Finomkötöttárúgyár, Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár, Váci Kötöttárúgyár 1977 -
2559 Mérlegbeszámolók. Közötte Budapesti Harisnyagyár, Békéscsabai Kötöttárúgyár, Habselyem Kötöttárúgyár, Mosonmagyaróvári Kötöttárúgyár 1977 -
2560 Mérlegbeszámolók. Közötte Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Lõrinci Szalag- és Csipkegyár, Lõrinci Vattagyár Textilkutató Intézet 1977 -
2561 Kollektív szerzõdés, túlóra gazdálkodás, törzsgárda szabályzat, újítási feladatterv 1977 -
2562 Szocialista brigádmozgalom, munkaverseny 1977 -
2563 A Könnyûipari Minisztérium átfogó ellenõrzése. Közötte RÁBATEXT, Pápai Textilgyár, Szombathelyi Pamutipar, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Újpesti Gyapjúszövõgyár 1977 -
2564 A Könnyûipari Minisztérium átfogó ellenõrzése. Közötte Békéscsabai Kötöttárúgyár, Fonalkikészítõgyár, Bajai Posztó, RICO Magyar Kötszermûvek, Hazai Fésûsfonó és Szövõgyár 1977 -
2565 Szociálpolitikai osztály iratai. Közötte munkaterv, táraktívák jutalmazása, munkavédelmi levelezés, körlevelek 1977 -
2566 A munkavédelmi osztály levelezése a SZOT osztályaival 1977 -
2567 A munkavédelmi osztály levelezése a SZOT osztályaival 1977 -
2568 A munkavédelmi osztály levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1977 -
2569 Munkavédelmi felhívások, intézkedések, ellenõrzések, beszámolók 1977 -
2570 Munkavédelmi felhívások, intézkedések, ellenõrzések, beszámolók 1977 -
2571 Csonkulásos balesetek 1977 -
2572 Halálos balesetek 1977 -
2573 A szociálpolitikai osztály levelezése 1977 -
2574 Szociálpolitikai osztály iratai. Közötte üdülés, munkásszállás, társadalmi ellenõrzés 1977 -
2575 Szociálpolitikai osztály iratai. Közötte társadalombiztosítás fõorvosi levelezés 1977 -
2576 Kultúrosztály iratai. Közötte költségvetés, levelezés, Mindenki Iskolája 1977 -
2577 Pamutipari vállalatok közmûvelõdési tervei 1977 -
2578 Kötszövõipari vállalatok közmûvelõdési tervei 1977 -
2579 Len-kenderipari és rövidárúipari vállalatok közmûvelõdési tervei 1977 -
2580 Kultúr- agitációs és propagandabizottságok munkatervei 1977 -
2581 Kultúrintézmények munkatervei 1977 -
2582 Ifjúsági Klub, szocialista brigádvezetõk V. országos tanácskozása 1977 -
2583 Könyvtármunka, kultúr- és sporttámogatás, mûvelõdési intézmények leltára 1977 -
2584 Mûvelõdési intézmények statisztikája 1977 -
2585 SZOT-díj javaslatok, kitüntetések, jutalmazások 1977 -
2586 Információs jelentések 1977 -
2587 A tömegpolitikai oktatás értékelõ jelentései 1977 -
2588 Kulturális intézmények munkaszerzõdései 1977 -
2589 A kultúrosztály levelezése a SZOT osztályaival 1977 -
2590 A kultúrosztály levelezése a Szakszervezetek Budapesti Tanácsával 1977 -
2591 Jóléti és kulturális alapok, bizalmi tájékoztatók 1977 -
2592 Sport, kiadványok 1977 -
2594 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1978. június 28. -
2595 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1978. december 18-19. -
2596 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1978. január 17. –március 15. -
2597 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1978. március 29. –április 18. -
2598 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1978. május 23. – június 27. -
2599 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1978. szeptember 19. -
2600 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1978. november 21. – december 18. -
2601 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1978. január - február -
2602 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1978. március – június -
2603 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1978. július – december -
2604 Fõtitkári levelezés, vegyes levelezés, osztályok körlevele 1978 -
2605 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1978 -
2606 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1978 -
2607 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1978 -
2608 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1978 -
2609 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1978 -
2610 VI. Nemzetközi konferencia iratai 1978 -
2611 Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetsége Elnökségi ülések, nemzetközi levelezés (belföldi) 1978. február-november -
2612 Szervezési osztály Közötte pamutipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2613 Szervezési osztály Közötte gyapjúipari, kötszövõipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2614 Szervezési osztály Közötte kötszövõipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2615 Szervezési osztály Közötte len-kenderipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2616 Szervezési osztály Közötte selyemipari, rövidárúipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2617 Szervezési osztály Közötte rövidárúipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2618 Vállalati szakszervezeti bizottságok munkatervei. Közötte Textilipari Dolgozók Szakszervezete szervezési osztály, pamutipari üzemek 1978 -
2619 Vállalati szakszervezeti bizottságok munkatervei. Közötte gyapjúipari, kötszövõipari, selyemipari üzemek 1978 -
2620 Vállalati szakszervezeti bizottságok munkatervei. Közötte len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1978 -
2621 A szervezési osztály levelezése a SZOT osztályaival 1978 -
2622 VI. Nemzetközi Konferencia iratai Közötte hozzászólások 1978 -
2623 VI. Nemzetközi Konferencia iratai Közötte levelezés 1978 -
2624 Vállalati szakszervezeti bizottságok állásfoglalásai a vállalati éves gazdálkodásról 1978 -
2625 Kitüntetések 1978 -
2626 O. SZ. B. felmérések 1978 -
2627 Jogsegély beszámolók 1978 -
2628 O. SZ. B. jelentések 1978 -
2629 Vállalati szakszervezeti bizottság: bér, jegyzõkönyv, állásfoglalás 1978 -
2630 Jóléti alapok, Árellenõrzés, Munkaidõ csökkentés, Jogsegélyszolgálat 1978 -
2631 A közgazdasági osztály levelezése a SZOT osztályaival 1978 -
2632 Minisztériumi levelezés, vegyes levelezés 1978 -
2633 Könnyûipari Minisztérium ellenõrzés. Közötte Magyar Posztógyár, Lakástextil Vállalat, Újpesti Gyapjúszövõgyár, Lõrinci Szalag és Csipkegyár, Lõrinci Textil 1978 -
2634 Könnyûipari Minisztérium ellenõrzés. Közötte Kenderfonó és Szövõipari Vállalat, Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Paszományárúgyár, Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár, Szalag és Zsinórgyár, felügyelõ bizottság, Békéscsabai Kötöttárúgyár 1978 -
2635 Statisztika. Közötte oktatási és iparági statisztikai tájékoztató 1978 -
2636 Statisztikai összesítõk. Közötte mozgalmi statisztika, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár ergonómiai vizsgálat 1978 -
2637 Munkavédelmi osztály levelezése 1978 -
2638 Munkavédelmi osztály levelezése. Közötte Könnyûipari Minisztérium, SZOT, szakszervezetek megyei tanácsai 1978 -
2639 Üzembe helyezés 1978 -
2640 Csonkulásos, halálos balesetek 1978 -
2641 Munkavédelmi szemle, felhívás, intézkedés. Mellette szociálpolitika, SZOT üdülés, Szanatóriumi Fõigazgatóság 1978 -
2642 Fõvárosi Mûvelõdési Ház, vállalati középtávú mûvelõdési tervek 1978 -
2643 Vállalati közmûvelõdési tervek 1978 -
2644 Kulturális és agitációs propaganda és sport. Közötte munkatervek, vállalati mûvelõdési tervek 1978 -
2645 Mûvelõdési házak munkaterve, tömegpolitikai oktatási tervek 1978 -
2646 Tömegpolitikai oktatás értékelése 1978 -
2647 Mûvelõdési intézmények iratai. Közötte költségvetések, statisztika 1978 -
2648 Mûvelõdési intézmények beszámoló jelentése 1978 -
2649 Kulturális munkaszerzõdések 1978 -
2650 Mûvelõdési beszámolók, kulturális és sporttámogatás, SZOT-díj 1978 -
2651 Információs jelentések 1978 -
2652 Központi költségvetés, mérlegbeszámoló 1978 -
2653 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1979. május 16. -
2654 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1979. január 16. – április 10. -
2655 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1979. május 15. – június 19. -
2656 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1979. július 18. – szeptember 18. -
2657 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1979. október 23. -
2658 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1979. november 20. -
2659 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1979. december 18. -
2660 Szövetségi elnökségi ülés jegyzõkönyve. Mellette Elnökségi Tájékoztatók 1979. november 30. -
2661 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1979. január - március -
2662 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1979. április – június -
2663 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1979. július – október -
2664 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1979. november - december -
2665 A Textilipari Dolgozók Szakszervezete és a Könnyûipari Minisztérium együttmûködési programja 1979 -
2666 Osztályok, bizottságok munkaterve 1979 -
2667 Emlékeztetõ a Textilipari Dolgozók Szakszervezete és a szakszervezeti megyei tanácsok titkárainak együttes ülésérõl 1979 -
2668 A szervezési osztály jelentései, levelezése 1979 -
2669 Országos mozgalmi statisztika 1979 -
2670 Budapest-vidéki mozgalmi statisztika 1979 -
2671 Oktatási statisztika 1979 -
2672 Gazdasági vezetõk véleményezése 1979 -
2673 Kultúrosztály. Közötte politikai oktatásra vonatkozó iratok 1979 -
2674 Információs jelentések 1979 -
2675 Közmûvelõdési beszámolók értékelése. Közötte Központ, Textilipari Dolgozók Szakszervezete, pamutipari üzemek 1979 -
2676 Közmûvelõdési beszámolók, tervek. Közötte gyapjúipari, kötszövõipari, len-kenderipari üzemek 1979 -
2677 Textilmunkás laptervek 1979 -
2678 Jelentések, beszámolók a könyvtári munkáról 1979 -
2679 Mûvelõdési intézmények statisztikai jelentése 1979 -
2680 Amatõr mûvészeti együttesek munkájával kapcsolatos iratok 1979 -
2681 Mûvelõdési intézmények kulturális támogatása. Közötte költségvetés, beszámoló 1979 -
2682 Munkásszállások kulturális támogatása 1979 -
2683 Delegációk látogatásának tapasztalatai, levelezés. VIS rendezvények 1979 -
2684 Közgazdasági osztály iratai. Közötte munkaverseny, szocialista brigádmozgalom 1979 -
2685 Bérügyek 1979 -
2686 Részesedési alap vállalati kategorizálás 1979 -
2687 O. SZ. B. Közötte pamutipari, gyapjúipari, selyemipari üzemek 1979 -
2688 O. SZ. B. Közötte kötszövõipari, len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1979 -
2689 Szakszervezeti állásfoglalás a vállalati tervekrõl 1979 -
2690 Éves beszámoló jelentések. Közötte pamutipari, kötszövõipari üzemek, Paszományárúgyár 1979 -
2691 Árellenõrzés. Munkáslevelek, levelezés 1979 -
2692 A szociálpolitikai osztály iratai. Közötte munkatervek, elõterjesztések, tájékoztatók 1979 -
2693 Munkásszállókkal kapcsolatos levelezés 1979 -
2694 Országos Textiles Orvos-mûszaki Tanácskozás. Gyermek- és Ifjúságdelem, üdülés 1979 -
2695 Vállalati szociálpolitikai tervek, értékelések, munkavédelmi intézkedések Közötte rövidárúipari üzemek 1979 -
2696 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte len-kenderipari üzemek 1979 -
2697 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte selyemiparipari üzemek 1979 -
2698 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte kötõipari üzemek 1979 -
2699 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte kötõipari üzemek 1979 -
2700 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte gyapjúipari üzemek 1979 -
2701 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte gyapjúipari üzemek 1979 -
2702 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte pamutipari üzemek 1979 -
2703 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte pamutipari üzemek 1979 -
2704 Pénzügyi-gazdasági osztály iratai, költségvetés 1979 -
2705 Beszámoló jelentés 1979 -
2706 A munkavédelmi osztály elõterjesztései, véleményezései 1979 -
2707 Munkavédelmi szabályzatok 1979 -
2708 Munkavédelmi ellenõrzés. Közötte pamutipari, gyapjúipari, kötõipari üzemek 1979 -
2709 Munkavédelmi ellenõrzés. Közötte selyemipari, len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1977, 1979 -
2710 Csonkulásos, halálos balesetek 1979 -
2711 Csonkulásos, halálos balesetek 1979 -
2712 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Kender-Juta, Kenderfonó és Szövõipari Vállalat 1979 -
2713 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Kenderfonó és Szövõipari Vállalat 1979 -
2714 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár, Váci Kötöttárúgyár 1979 -
2715 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Békéscsabai Kötöttárúgyár 1979 -
2716 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Budapesti Harisnyagyár, Gyõri Kesztyû 1979 -
2717 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Budapesti Finomkötöttárúgyár 1979 -
2718 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Habselyem Kötöttárúgyár, Mosonmagyaróvári Kötöttárúgyár 1979 -
2719 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pamutfonóipari Vállalat 1979 -
2720 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat 1979 -
2721 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Magyar Selyemipari Vállalat 1979 -
2722 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Újpesti Gyapjúszövõgyár 1979 -
2723 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár 1979 -
2724 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Richards Finomposztó Gyár 1979 -
2725 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Finomposztó Vállalat, Baja, Lakástextil Vállalat, Magyar Posztógyár, Soproni Szõnyeggyár 1979 -
2726 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte RICO Magyar Kötszermûvek, Gardénia Csipkefüggönygyár, FOKI 1979 -
2727 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Lõrinci Szalag és Csipkegyár, Kalapgyár, Lõrinci Textil, Szalag és Zsinórgyár, Paszományárúgyár, KIPSZER, Pamuttextilmûvek 1979 -
2728 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár, Gyõri Textilmûvek, Albertfalvai Cérnázó 1979 -
2729 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pápai Textilgyár 1979 -
2730 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Kõbányai Textilmûvek 1979 -
2731 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte KIPSZER 1979 -
2732 SZVB ülések jegyzõkönyvei, jelentések SZVB ellenõrzésekrõl 1979 -
2733 A Textilipari Dolgozók Szakszervezete XXV. kongresszusa. Közötte beszámoló, írásos jelentés, kiadványok 1980. október 25-26. -
2734 A Textilipari Dolgozók Szakszervezete XXV. kongresszusa. Közötte jegyzõkönyv, forgatókönyv, rendezõk beosztása 1980. október -
2735 A Textilipari Dolgozók Szakszervezete XXV. kongresszusa. Közötte személyi anyagok, statisztikák, költségvetés 1980. október -
2736 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1980. január 9-10. -
2737 Központi vezetõségi ülések jegyzõkönyvei 1980. július 1., 27. -
2738 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1980. január 8., február 19. -
2739 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1980. március 18. -
2740 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1980. április 15. -
2741 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1980. június 17., július 15. -
2742 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1980. augusztus 26. -
2743 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1980. szeptember 23. -
2744 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei. Mellette Elnökségi Tájékoztatók 1980. október 21., december 9. -
2745 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1980. január - május -
2746 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1980. június - szeptember -
2747 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1980. október - december -
2748 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Kõbányai Textilmûvek, Gyõri Textilmûvek 1980 -
2749 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pamutfonóipari Vállalat 1980 -
2750 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat, Graboplast Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár, Albertfalvai Cérnázó 1979 -
2751 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pápai Textilgyár 1980 -
2752 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Újpesti Gyapjúszövõgyár, Lakástextil Vállalat 1980 -
2753 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Richards Finomposztó Gyár 1980 -
2754 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Magyar Posztógyár, Finomposztó Vállalat, Baja 1980 -
2755 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Hazai Fésûsfonó és Szövõgyár 1980 -
2756 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Budapesti Finomkötöttárúgyár 1980. január-március -
2757 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Budapesti Finomkötöttárúgyár 1980. április-december -
2758 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Habselyem Kötöttárúgyár 1980. január-május -
2759 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Habselyem Kötöttárúgyár 1980. február, június-december -
2760 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Mosonmagyaróvári Kötöttárúgyár 1980 -
2761 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Budapesti Harisnyagyár 1980 -
2762 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Váci Kötöttárúgyár, Gyõri Kötöttárúgyár, Békéscsabai Kötöttárúgyár 1980 -
2763 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Magyar Selyemipari Vállalat 1980 -
2764 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Kender-Juta 1980 -
2765 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Kenderfonó és Szövõipari Vállalat 1980 -
2766 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Lõrinci Textil, Textilkutató Intézet 1980 -
2767 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte KIPSZER 1980 -
2768 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte FOKI, Lõrinci Szalag és Csipkegyár, Gardénia Csipkefüggönygyár 1980 -
2769 Gazdasági vezetõk véleményezése. Közötte pamutipari, gyapjúipari, kötszövõipari, kenderipari, selyem- és rövidárúipari üzemek 1980 -
2770 Fõtitkári-miniszteri értekezlet, együttmûködési program 1980 -
2771 Szövetségi elnökségi ülés jegyzõkönyve, levelezés 1980 -
2772 Oktatási statisztika, statisztikai összesítõ 1980 -
2773 Országos mozgalmi statisztika 1980 -
2774 Budapest-vidéki mozgalmi statisztika 1980 -
2775 Országos, iparági, bizalmi választási statisztika 1980 -
2776 Pamutfonóipari Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2777 Pamutnyomóipari Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2778 Pamuttextilmûvek és Gyõri Textilmûvek szakszervezeti választások 1980 -
2779 Pápai Textilgyár szakszervezeti választások 1980 -
2780 Kõbányai Textilmûvek szakszervezeti választások 1980 -
2781 Graboplast Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár szakszervezeti választások 1980 -
2782 Lakástextil Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2783 Richards Finomposztó Gyár szakszervezeti választások 1980 -
2784 Hazai Fésûsfonó és Szövõgyár és Újpesti Gyapjúszövõgyár szakszervezeti választások 1980 -
2785 Soproni Szõnyeggyár és Finomposztó Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2786 Halasi Kötöttárúgyár és Váci Kötöttárúgyár szakszervezeti választások 1980 -
2787 Békéscsabai Kötöttárúgyár és Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár szakszervezeti választások 1980 -
2788 Mótex és Habselyem Kötöttárúgyár szakszervezeti választások 1980 -
2789 Budapesti Finomkötöttárúgyár és Gyõri Kesztyû szakszervezeti választások 1980 -
2790 Magyar Selyemipari Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2791 Lenfonó és Szövõipari Vállalat és Kenderfonó és Szövõipari Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2792 Kender-Juta szakszervezeti választások 1980 -
2793 Rövidárúipari üzemek szakszervezeti választások 1980 -
2794 Kollektív Szerzõdés módosítása. Közötte pamutipari, gyapjúipari, kötszövõipari, selyemipari üzemek 1980 -
2795 Kollektív Szerzõdés módosítása. Közötte len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1980 -
2796 Beszámoló a Kollektív Szerzõdés végrehajtásáról. Közötte pamutipari, gyapjúipari, selyemipari üzemek 1980 -
2797 Beszámoló a Kollektív Szerzõdés végrehajtásáról. Közötte kötszövõipari, len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1980 -
2798 1979. évi statisztika. Mellette elõterjesztések véleményezése 1979 -
2799 Szakoktatás, munkabizottságok 1980 -
2800 Felügyelõ bizottság átfogó értékelése. Közötte Pamuttextilmûvek, Soproni Szõnyeggyár 1980 -
2801 Felügyelõ bizottság átfogó értékelése. Közötte Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Budapesti Finomkötöttárúgyár 1980 -
2802 Felügyelõ bizottság átfogó értékelése. Közötte Békéscsabai Kötöttárúgyár, Budapesti Harisnyagyár 1980 -
2803 Felügyelõ bizottság átfogó értékelése. Közötte Habselyem Kötöttárúgyár, Graboplast Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár, Textilkutató Intézet, Váci Kötöttárúgyár 1980 -
2804 Munkaverseny, újítómozgalom 1980 -
2805 Bérügyek 1980 -
2806 Foglalkoztatás, munkaerõ-gazdálkodás 1980 -
2807 Árellenõrzés 1980 -
2808 Társadalmi szervezetek. Közötte elõterjesztés, véleményezés 1980 -
2809 Társadalmi ellenõrzés 1980 -
2810 Munkásszállás 1980 -
2811 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte pamutipar, gyapjúipar 1980 -
2812 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte kötszövõipari, len-kenderipari, selyem-, rövidárúipari üzemek 1980 -
2813 Vállalati szociálpolitikai tervek, értékelések. Közötte pamutipari, gyapjúipari, len-kenderipari üzemek 1980 -
2814 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte kötszövõipari üzemek 1980 -
2815 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte kötszövõipari üzemek 1980 -
2816 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte rövidárúipari üzemek 1980 -
2817 Társadalombiztosítás 1980 -
2818 Üdülés 1980 -
2819 Országos munkavédelmi értekezlet 1980 -
2820 Munkavédelmi ellenõrzések, határozatok, minõsítések 1980 -
2821 Azbesztgyár beruházás 1980 -
2822 Kártérítési ügyek 1980 -
2823 Halálos üzemi balesetek 1980 -
2824 Csonkulásos üzemi balesetek 1980 -
2825 Csonkulásos üzemi balesetek 1980 -
2826 Statisztika 1980 -
2827 Könyvtár 1980 -
2828 Támogatások 1980 -
2829 Információs jelentések 1980 -
2830 Tömegpolitikai oktatás 1980 -
2831 Textilmunkás laptervek 1980 -
2832 Sport 1980 -
2833 Központi költségvetés 1980 -
2834 Elsõ félévi és éves beszámoló jelentés 1980 -
6. oldal / 9

Események

Utolsó hónap október 2016 Következő hónap
H K SZ CS P SZ V
week 39 1 2
week 40 3 4 5 6 7 8 9
week 41 10 11 12 13 14 15 16
week 42 17 18 19 20 21 22 23
week 43 24 25 26 27 28 29 30
week 44 31

Támogatóink