• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Budapest-történeti Műhely

E-mail Nyomtatás PDF

Politikatörténeti Intézet Budapest-történeti Műhelye


LÉTREHOZÁS

A Budapest-történeti kutatás 1999-ben indult, a Budapes-történeti Műhely 2000-ben jött létre és első projektként megkezdte Budapest Politikai Adattárának létrehozását, egyrészt a választási adattár, másrészt a könyvtárban a Politikai Röpirattár megteremtésével. A műhely irányítója mindvégig Feitl István volt, az intézet főigazgató-helyettese, a Budapesti Választási Adattár és Atlasz gazdája Ignácz Károly.


EREDMÉNYEK


A 2000–2010 közötti tizenegy esztendőben a kutatás jelentősen kibővült, több tudományos projektben és többirányú dokumentációs munkában az alábbi eredményeket hozta.


1. Történeti dokumentáció


a) Választási Adattár és választási térképek

A kutatás során a következő adattárak készültek el:

  1. Választási jogszabályok gyűjteménye 1873–2006
  2. Képviselőjelöltek listái 1920–2006: választási alkalmankénti bontásban
  3. Képviselők archontológiája 1920–2006: választási korszakok szerinti bontásban, azaz az egyes korszakokon belül a képviselőtestületi változások is követhetők
  4. Szavazási eredmények 1920–2006: a lehető legrészletesebb, szavazóköri bontásban
  5. Választási kartogramok (térképek) 1920–2006: a lehető legrészletesebb, szavazóköri bontásban, azaz a szavazási eredmények megjelenítése a térben, színes választási térképeken

Az adattárak mindig Budapestnek az adott korban meghatározott közigazgatási területéhez kötődnek. Emellett külön gyűjtemény készült az ún. Budapest-környék (az 1950-ben becsatolt települések) 1920 és 1945 közötti választási adataiból.


b) Politikai Röpirattár, szakirodalmi gyűjtemény

Könyvtárunkon belül az elmúlt évtizedben szisztematikusan folyt a fővárosi politikai röpiratok gyűjtése a rendszerváltásig visszamenőleg. Mára keresett gyűjteménnyel rendelkezünk. Ehhez kapcsolódott a Budapest történetével foglalkozó könyvállomány gyarapítása, Budapest-történeti kronológia és dokumentációk készítése. Az Arcanum kiadóval közösen került sor az 1908–1948 között kiadott Városi Szemle digitalizált megjelentetésére.


c) A fővárosra vonatkozó levéltári iratok feltárása

A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár több Budapest-történetéhez kapcsolódó gyűjteménnyel rendelkezik. Az elmúlt évek alatt ezek kutathatósága nagymértékben javult. Kiemeljük ezek közül a szakszervezetek fővárosi szervezete iratainak feldolgozását. Emellett több fővárosi személyiség hagyatékénak rendezésére sor került. Egyes anyagok digitalizálását és könnyebb hozzáférhetőségét tervezzük.


2. Történeti kutatás


Az intézet profiljának megfelelően a főváros 1867, de még inkább 1873 utáni egyesítését követő időszak politikatörténetére összpontosítottunk, de több társadalomtörténeti kutatásnak is helyet adtunk. Eddig 17 könyvet adtunk ki, a műhely tudományos kapacitása évi egy–három szakkönyv. E mellett áll egy sor szaktanulmány. Vannak továbbá még nem publikált, de befejezett, illetve befejezetlen, folyó kutatások.


a) Megjelent könyvek:

2003:

Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői Budapesten és környékén

2004:

Feitl István – Sipos András (szerk.): Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században

2006:

Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között

2008:

Feitl István (szerk.): A főváros élén. Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873–1950

Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten 1970–1948

Gyáni Gábor: Budapest – túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt, mint tapasztalat

2009:

Feitl István (szerk.) Budapest az 1960-as években

2010:

Feitl István: A hosszú hatvanas évek 1957–1970

Feitl István: A Szent Lőrinc (KISZ) lakótelep története

Barta Györgyi – Keresztély Krisztina – Sipos András (szerk.) A „világváros” Budapest - két századfordulón

Feitl István – Ignácz Károly (szerk.): Önkormányzati választások Budapesten 1867–2010

2011:

Varsányi Erika A Szociáldemokrata Párt várospolitikája a két világháború között

Feitl István: Mikrotörténetek – 1956. Pestszentlőrincről, Pestszentimréről

Sipos András: A jövő Budapestje 1930–1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek

2012:

Horváth SándorKét emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban

2013:

Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920–1945.

Kondor Attila Csaba: „A mechanizmus fojtogat bennünket.” Iparpolitika és Budapest a Kádár-korszakban

2014:

Umbrai Laura: Így szemeteltek Budapesten. A hulladékgazdálkodás múltja a fővárosban


b) Előkészületben:

Pál István: Közlekedéspolitika a fővárosban a Kádár-korszakban

Varga Zsuzsanna: Kényszerek, kihívások, válaszok: a fővárosi mezőgazdasági termelőszövetkezetek története, 1950–1990


c) Önálló tanulmányok ösztöndíjasainktól, projekttagoktól:

Ádám Ferenc: Családok, rokonok, politika Rákospalotán és Pestújhelyen 1900–1945

Berta Zsolt: Budapest önkormányzati választási adatainak és a népszámlálás adatainak összevetése 1990-től napjainkig az arányossági és nemzetiségi szempont alapján

Szontagh Pál Iván: Józsefváros közoktatásügye 1950–1994

Feitl István: Jegyzőkönyv a Magyar Írók Szövetsége 1968. június 6-i kibővített választmányi üléséről

Feitl István: Az MSZMP budapesti szervezete ideiglenes vezető testületei két kötetes kiadásáról

Feitl István: A magyar városi „lobbi”. A hatókör és a befolyás változása a szocialista korszakban

Fejes Antal Károly: Újpest városközpont rekonstrukciója

Horváth Sándor: Csavargók, hajléktalanok, koldusok. A társadalmi gondoskodás rejtett gyakorlata Budapesten az 1960-as években

Horváth Sándor: Szociálpolitika Budapesten a ’70-as években

Horváth Sándor: Mágneshegyek és mindennapok: a szocialista városok a nemzetközi várostörténeti irodalomban

Kaba Eszter: Törvényhatósági választások Budapesten 1920–1945 (szakdolgozat)

Ignácz Károly: Budapest önkormányzatának alakulása a Horthy-korszakban

Ignácz Károly: A törvényhatósági választási rendszer elvei és gyakorlata Budapesten a Horthy-korszakban

Ignácz Károly: Az 1945. évi választások Budapesten

Ignácz Károly: Fővárosi választások és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Budapesten (1920–1945)

Ignácz Károly: A választói magatartás történeti irodalmáról, Magyarország, 1920–1947

Kőszeghy Lea: A budapesti várostervezés szociológiai elemzése 1960–1975

Sikos-Tomay Kyra: Józsefváros – Ferencváros, két rehabilitációs kísérlet összehasonlítása

Kocsis János Balázs: A lakásgazdálkodás, lakáspolitika Budapesten az 1960-as években

Kocsis János Balázs: Döntéshozatali mechanizmus a fővárosban az 1960-as, 1970-es években

Koltai Dániel: A budafoki barlanglakások felszámolási kísérletei a XX. század elejétől az 1970-es évekig

Kondor Attila Csaba: Iparpolitika, iparfejlesztés a 1970-es években Budapesten

Kondor Attila Csaba – Szabó Balázs: A lakásépítés politikai hatása Budapest térszerkezetére a Kádár-korszakban

Kovács Emőke: A fővárosi mozik a Kádár-korszakban

Lugosi András: Kőbe vésett ideológiák. Építészeti diskurzusok a két világháború közötti Budapesten

Palasik Mária: Budapest polgármesterei 1945 után

Pál István: Nagy-Budapest közlekedéspolitikája 1970–1990

Sipos András: Budapest várospolitikája

Szabó Balázs: Az országgyűlési és az önkormányzati választások budapesti eredményeinek vizsgálata 1990–2002

Tóth Eszter Zsófia: Egy bevándorló és egy bejáró munkásnő csecsemőgyilkossága a fővárosban az 1970-es években


PREZENTÁCIÓ, TUDOMÁNYOS KÖZÉLET


1. Tudományos konferenciák:

Az első Budapest történeti konferenciára 2004. szeptember 29-én került sor két témában:  várostervezés, városépítés, városfejlődés, illetve választáskutatás.

2005. október 6-án Budapest történetével foglalkozó egész napos tudományos konferenciát szerveztünk Budapest önkormányzata 1920–1949 címmel.

2008. május 14-én Budapest a hatvanas években címmel tartottunk egész napos tudományos konferenciát.


2. Kiállítások:

2004:

Parlamenti választások Magyarországon 1920–2004

A Budai Rajziskola fotó-szakos hallgatóinak legjobb művei

2005:

Budapest választási térképei – múlt és jelen (1925–2002)

A kislakásépítés története Budapesten (1873–1948)

2008:

Budapest a hatvanas években (a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fotótárával)

2014:

Budapest választ 1920–2014
Plakátok, röplapok, kékcédulák a választási kampányok történetéből. Kiállítás a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár gyűjteményéből


3. Komplex középiskolai vetélkedők:

2009–2010-es tanév: Boldog Békeidők Budapestje, 1873–1914

2010–2011-es tanév: A hosszú hatvanas évek Budapestje

2011–2012-es tanév: A hátország Budapestje – Az első világháború színe és fonákja


Módosítás dátuma: 2015. július 01. szerda, 08:57  

Események

Utolsó hónap január 2019 Következő hónap
H K SZ CS P SZ V
week 1 1 2 3 4 5 6
week 2 7 8 9 10 11 12 13
week 3 14 15 16 17 18 19 20
week 4 21 22 23 24 25 26 27
week 5 28 29 30 31

Támogatóink