polhist logo

Vértes Róbert Alapítvány

E-mail Nyomtatás PDF

Az alapítványt Vértes Róbert, könyvtárunk nyugállományba vonult igazgatója alapította.

Vértes Róbert

Vértes Róbert 1929. május 28-án született Budapesten. Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen szerzett diplomát. Mintegy évtizedig a tanárképzésben, a pedagógus továbbképzésben dolgozott. Az oktatás mellett érdeklődése a múlt feltárása felé fordult. A hatvanas évek elejétől történészként dolgozik.

Kutatásai középpontjában a 19-20. századi magyar történelem áll. Vallja, hogy a levéltári és a könyvtári források feldolgozása, hiteles interpretálása révén lehet és kell megismerkedni az emberekkel, számukra valósághűen bemutatni a történelmi múltat. Sokoldalú munkássága eredményei lexikonok, kronológiák, életrajzi gyűjtemények, kötetek és cikkek sorában, gondos szerkesztői és lektori tevékenységben jelentek meg. Gazdag történészi tapasztalatait átadva segítette számos fiatal kutatóvá válását. Egyik kezdeményezője és irányítója lett a Politikatörténeti Intézet modern dokumentációs rendszere kialakításának. Az utóbbi években elmélyülten búvárkodott a magyarországi holocaust sok vonatkozásban ma is feltáratlan forrásanyagában.

Az 1970-es évektől dolgozott a Párttörténeti Intézetben, először az un. Kabinetben, itt készültek a magyarországi munkásmozgalmat bemutató legjelentősebb kronológiák, és a lexikon. 1979-től vezette a Könyvtár és Dokumentációs Osztályt. Támogatta a dokumentációs feladatok elvégzését, az ő vezetése idején kezdődött meg a Könyvtár gépesítése, a számítógéppel való munkálkodás. 1989-1990-ben ment nyugdíjba. Nyugdíjasként sem tétlenkedett, két nagyon jelentős könyvet állított össze, és biztosította a megjelentésüket, már nagyon betegen is. (1998-ban hunyt el.)

Évekig, 1974-től 1991-ig szerkesztő bizottsági tagja volt a Nemzetközi munkásmozgalmi évkönyvnek.


Irodalom

  • Boldog békeidők hétköznapok az 1896-1914 közötti Magyarországon / Botos János, Vértes Róbert ; [ Holánszky Gábor, Révész András] PolgART Lap- és Könyvkiadó Kft. 278 p.
  • Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1938-1945 / összeáll. Vértes Róbert ; szerk. Székely Gábor, Budapest Polgár Kiadó, 1997. 392 p.
  • Bibliográfia : a történelemszakkörök számára I [ összeáll. Vértes Róbert és Waczulik Margit] . - Tankönyvkiadó, 1963 . - 131 p. 20 cm . - (Történelemszakköri füzetek 1-2.)
  • Új erők születése: a magyarországi munkásmozgalom történetének kronológiája a dualizmus és a két forradalom időszakában : 1868-1919. augusztus 1. I [ S. Vincze Edit, Barna Zoltán, Vértes Róbert) . - Budapest: Akad. K., 1979 . -8611., [ ti. : ill. ; 25cm
  • A szocializmus útján : a népi demokratikus átalakulás és a szocializmus építésének kronológiája : 1944. szeptember -1980. április [az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézete kabinetjének anyaggyűjtése alapján] ; [ Szabó Bálint]; [ szerkesztésben közreműködtek Botos János és Vértes Róbert] . - 2. jav. bőv. kiad . - Budapest: Akad. K., 1982. -719 p., [ t. : ill. ; 25cm
  • Negyedszázados harc: a munkásmozgalom történetének kronológiája: 1919. augusztus 1-1945. április 4. / Szabó Agnes, Vértes Róbert] . -.Budapest: Akadémiai K., 1975. -711 p., [ t. ; 24 cm
  • Munkásmozgalom-történeti lexikon / [ Ács Andrásné ... et al]; [ irodalomjegyzéket összeállította Valkó Ódönné]; [ a Magyar Szocialista Munkáspárt Párttörténeti Intézete] . - 2. jav., bőv. kiad. [ . - [Kossuth, 1976 [ . -710 I. ; 24 cm


A Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.578/1998/9-I. számú végzése az 1998. október 14. napján 7270. sorszámmal nyilvántartásba vett Vértes Róbert Alapítványt közhasznú szervezetté nyilvánította. Az alapszabály módosításának kelte: 2004. szeptember 15.

Az alapítvány alapvetően a Politikatörténeti Intézet könyvtára magyarországi és nemzetközi szerepének megőrzésére és továbbfejlesztése érdekében jött létre, ennek keretében célja a történelem- és társadalomtudományi irodalom, a nemzetközi és magyar munkásmozgalmi és történeti kiadványok felkutatása, összegyűjtése és katalogizálása, továbbá a rendelkezésre álló irodalmi anyag megőrzése érdekében támogassa a társadalomtudományi irodalom megismerését és hatékony védelmét.

Az alapítvány alapító okirata szerint céljai érdekében kutatásokat szervez és finanszíroz, ösztöndíjakat adományoz, gondoskodik a kutatási eredmények, publikálásáról, a célja megvalósításához szükséges kiadványok, folyóiratok és egyéb tudományos periodikák kiadásáról, bekapcsolódik nemzetközi kutatócsoportok munkájába és kezdeményezi ilyenek létrehozását, forrásgyűjtést végez és dokumentációs tárat tart fenn, valamint egyéb, a célok megvalósításához szükséges feladatot lát el.Módosítás dátuma: 2017. május 18. csütörtök, 09:40