• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Fondjegyzék XII. Szakszervezetek Központi Levéltára 46. Textilipari Dolgozók Szakszervezete
Fond főcsoport: XII. Szakszervezetek Központi Levéltára
Fond: 46. Textilipari Dolgozók Szakszervezete
ő.e.szám Cím, az iratok tárgya Évkör Mennyiség
2334 Üzemi információs jelentések 1975. január -
2335 Üzemi információs jelentések 1975. február-március -
2336 Üzemi információs jelentések 1975. április-május -
2337 Üzemi információs jelentések 1975. június-július -
2338 Üzemi információs jelentések 1975. augusztus-szeptember -
2339 Üzemi információs jelentések 1975. október-november -
2340 Üzemi információs jelentések 1975. december -
2341 Mûvelõdési intézmények költségvetései 1975 -
2342 Mûvelõdési intézmények beszámoló jelentései a gazdasági ellenõrzésrõl 1975 -
2343 Mûvelõdési intézmények szerzõdései 1975 -
2344 Mûvelõdési házak munkatervei 1975 -
2345 Népmûvelési munkatervek 1975 -
2346 Szállásvezetõk szabadegyeteme tanfolyam 1975 -
2347 Olvasó Munkásért ifjúsági olvasóversenyre benevezett könyvtárak 1975 -
2348 Szocialista brigádok vetélkedõje 1975 -
2349 Könyvtár statisztika 1975 -
2350 Sport programok, tervek 1975 -
2351 Munkavédelmi osztály iratai. Közötte munkaterv, költségvetés, feljegyzés osztályértekezletrõl, baleseti segélyek, balesetek 1973-1974-ben 1975 -
2352 A szociálpolitikai osztály körlevelei 1975 -
2353 A munkavédelmi osztály levelezése. Közötte SZOT osztályai, Munkavédelmi Kutató, Szakszervezetek Budapesti Tanácsa, megyei tanácsok 1975 -
2354 A szociálpolitikai osztály levelezése. Közötte SZOT Üdülési Igazgatóság, SZOT Társadalombiztosítási Igazgatóság, Könnyûipari Minisztérium, nyugdíjügyek 1975 -
2355 Fõorvosi levelezés 1975 -
2356 Jelentések a karbantartó dolgozók munkavédelmi helyzetérõl 1975 -
2357 Géprendelés biztonságtechnikai elõírások 1975 -
2358 Munkavédelmi felhívások, levelezés a pamutipari üzemekkel 1975 -
2359 Munkavédelmi felhívások, levelezés a gyapjúipari, kötszövõipari, rövidárúipari, len-kenderipari üzemekkel 1975 -
2360 Üzembe helyezési, mûszaki átadás-átvételi jegyzõkönyvek 1975 -
2361 Munkavédelmi vetélkedõ 1975 -
2362 Béla-telepi kempingtábor 1975 -
2363 Választási statisztika 1975 -
2364 Választási statisztika 1975 -
2365 Mozgalmi és oktatási statisztika 1975 -
2366 Központi költségvetés, mérlegbeszámoló és mellékletei 1975 -
2367 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1976. február 3. -
2368 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1976. szeptember 29-30. -
2369 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1976. január-február -
2370 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1976. március -
2371 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1976. április-május -
2372 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1976. július 20. -
2373 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1976. szeptember 14. -
2374 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei. Mellette nemzetközi szövetségi elnökségi ülés jegyzõkönyvei 1976. január, október-december -
2375 Titkárság határozatok. Közötte emlékeztetõ osztályvezetõi értekezletrõl, elnökségi tájékoztató 1976. január-június -
2376 Titkárság határozatok 1976. július-szeptember -
2377 Titkárság határozatok 1976. október-december -
2378 Titkárság iratai. Közötte feljegyzések, emlékeztetõk, politikai munkatársak értekezlete 1976 -
2379 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1976. január-március -
2380 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1976. április-június -
2381 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1976. július-szeptember -
2382 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1976. október-december -
2383 A titkárság levelezése 1976 -
2384 Fõtitkári értekezletek 1976 -
2385 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1976. január-március -
2386 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1976. április-július -
2387 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1976. augusztus-november -
2388 Budapesti oktatási statisztika 1976 -
2389 Statisztikai tájékoztató 1976 -
2390 Oktatási statisztika 1976 -
2391 Alapszervezeti statisztika 1976 -
2392 Alapszervezeti statisztika 1976 -
2393 Alapszervezeti statisztika 1976 -
2394 Alapszervezeti statisztika 1976 -
2395 Alapszervezeti statisztika 1976 -
2396 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Ausztria, Belgium 1973–1977 -
2397 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Bulgária, Ciprus 1974–1977 -
2398 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Ecuador, Guinea, Franciaország, Finnország, India 1972–1977 -
2399 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Irak, Jugoszlávia 1973–1978 -
2400 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Kuba, Lengyelország, Német Demokratikus Köztársaság 1973–1977 -
2401 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Német Szövetségi Köztársaság, Norvégia, Olaszország 1972–1977 -
2402 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Portugália, Románia, Svédország, Szíria 1974–1977 -
2403 A titkárság nemzetközi levelezése. Közötte Szovjetunió, kongresszus 1973–1977 -
2404 Szervezési osztály iratai. Közötte üzemi levelezés, körlevelek 1976 -
2405 Szervezési osztály iratai. Közötte bérfejlesztés, elõleg- és segély ügyek, aktívák jutalmazása, kitüntetések 1976 -
2406 Szervezési osztály iratai. Közötte beiskolázás, szervezeti változás, vállalatok minõsítése, alacsony szervezettségû alapszervezetek 1976 -
2407 Szervezési osztály levelezése a SZOT osztályaival 1976 -
2408 Szervezési osztály levelezése a Könnyûipari Minisztériummal, a megyei szakszervezeti tanácsokkal 1976 -
2409 Munkatervek a pamutipari üzemekben 1976 -
2410 Munkatervek a gyapjúipari és selyemipari üzemekben 1976 -
2411 Munkatervek. Közötte Budapesti Harisnyagyár, len-kenderipari és kötszövõipari üzemek 1976 -
2412 Munkatervek. Közötte rövidárúipari üzemek, munkatervek értékelése 1976 -
2413 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat, Hazai Pamutszövõ Vállalat, Szombathelyi Pamutipar 1976 -
2414 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Pamutfonóipari Vállalat 1976 -
2415 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Kõbányai Textilmûvek 1976 -
2416 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Pápai Textilgyár 1976 -
2417 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Újpesti Gyapjúszövõgyár 1976 -
2418 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Magyar Posztógyár, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár 1976 -
2419 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Pamuttextilmûvek 1976 -
2420 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Magyar Selyemipari Vállalat, Budapesti Harisnyagyár 1976 -
2421 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár, Gyõri Kötöttárúgyár, Budapesti Finomkötöttárúgyár, Békéscsabai Kötöttárúgyár, Habselyem Kötöttárúgyár 1976 -
2422 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Kender-Juta 1976 -
2423 Vállalati szakszervezeti bizottságok beszámolói és üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte Textilkutató Intézet, Lõrinci Vattagyár, Fonalkikészítõgyár, Lõrinci Szalag- és Csipkegyár, Paszományárúgyár, Szalag és Zsinórgyár 1976 -
2424 Információs jelentések 1976 -
2425 Ifjúsági Parlament. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat, Pamutfonóipari Vállalat, Pamuttextilmûvek 1976 -
2426 Ifjúsági Parlament. Közötte Kõbányai Textilmûvek, Pápai Textilgyár, Gyõri Textilmûvek, Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár 1976 -
2427 Ifjúsági Parlament. Közötte Hazai Fésûsfonó és Szövõgyár, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Lakástextil Vállalat 1976 -
2428 Ifjúsági Parlament. Közötte Richards Finomposztó Gyár, Bajai Posztógyár, Újpesti Gyapjúszövõgyár, Soproni Szõnyeggyár 1976 -
2429 Ifjúsági Parlament. Közötte Budapesti Harisnyagyár, Magyar Selyemipari Vállalat 1976 -
2430 Ifjúsági Parlament. Közötte Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Kenderfonó és Szövõipari Vállalat, Kender-Juta és Politextil Vállalat 1976 -
2431 Ifjúsági Parlament. Közötte Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár, Habselyem Kötöttárúgyár, Békéscsabai Kötöttárúgyár, Gyõri Kötöttárúgyár 1976 -
2432 Ifjúsági Parlament. Közötte Váci Kötöttárúgyár, Mosonmagyaróvári Kötöttárúgyár, Budapesti Finomkötöttárúgyár, halasi Kötöttárúgyár 1976 -
2433 Ifjúsági Parlament. Közötte Szalag és Zsinórgyár, Fonalkikészítõgyár, Kalapgyár, KIPSZER, Gardénia Csipkefüggönygyár, Lõrinci Vattagyár, Lõrinci Szalag- és Csipkegyár, Paszományárúgyár 1976 -
2434 Közgazdasági osztály. Közötte költségvetés, munkaügyi levelezés 1976 -
2435 A közgazdasági osztály levelezése a SZOT osztályaival és a Könnyûipari Minisztériummal 1976 -
2436 A Könnyûipari Minisztérium bérügyekkel kapcsolatos iratai 1976 -
2437 Bérügyek 1976 -
2438 Vállalatok bérkategóriája 1976 -
2439 Bérpreferenciák, túlóra gazdálkodás 1976 -
2440 Vállalati tervek. Közötte Magyar Selyemipari Vállalat, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Lenfonó és Szövõipari Vállalat 1976 -
2441 Mérlegbeszámolók. Közötte Paszományárúgyár, Budapesti Finomkötöttárúgyár, Habselyem Kötöttárúgyár 1976 -
2442 Felügyelõ bizottságok. Közötte Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár, Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Békéscsabai Kötöttárúgyár 1976 -
2443 A Könnyûipari Minisztérium átfogó értékelése. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Richards Finomposztó Gyár, Szalag és Zsinórgyár, Mosonmagyaróvári Kötöttárúgyár, Kender-Juta 1976 -
2444 Kollektív szerzõdések. Közötte Richards Finomposztó Gyár, Kender-Juta, Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár 1976 -
2445 Vállalati újítási szabályzatok. Közötte pamutipari, gyapjúipari, len-kenderipari üzemek 1976 -
2446 Vállalati újítási szabályzatok. Közötte köszövõipari, rövidárúipari üzemek 1976 -
2447 Munkaverseny szabályzat, jogsegélyszolgálat 1976 -
2448 Szociálpolitikai tervek, beszámolók. Közötte Pamutfonóipari Vállalat, Újpesti Gyapjúszövõgyár, Kenderfonó és Szövõipari Vállalat, Váci Kötöttárúgyár 1976 -
2449 Munkavédelmi intézkedések, középtávú tervek a pamutipari üzemekben 1976 -
2450 Munkavédelmi intézkedések, középtávú tervek a gyapjúipari és selyemipari üzemekben 1976 -
2451 Munkavédelmi intézkedések, középtávú tervek a len-kenderipari, kötszövõipari és rövidárúipari üzemekben 1976 -
2452 Munkavédelmi minõsítések, klímarekonstrukció, KGST szabványok 1976 -
2453 Mûszaki átvétel és üzembe helyezés. Közötte pamutipari, rövidárúipari, gyapjúipari és selyemipari üzemek 1976 -
2454 Munkavédelmi felhívások, jelentések 1976 -
2455 Munkavédelmi negyedévi beszámolók. Közötte pamutipari, selyemipari, len-kenderipari üzemek 1976 -
2456 Munkavédelmi negyedévi beszámolók. Közötte gyapjúipari, kötszövõipari, rövidárúipari üzemek 1976 -
2457 Csonkulásos balesetek 1967, 1968. január-május -
2458 Csonkulásos balesetek 1968. június-december -
2459 Csonkulásos balesetek 1969 -
2460 Csonkulásos balesetek 1970 -
2461 Csonkulásos balesetek 1971 -
2462 Halálos balesetek 1971-1975 -
2463 Csonkulásos balesetek 1972 -
2464 Csonkulásos balesetek 1973 -
2465 Csonkulásos balesetek 1974 -
2466 Csonkulásos balesetek 1975 -
2467 Halálos balesetek 1976 -
2468 Munkavédelmi beszámolók, körlevelek, baleseti statisztikák 1976 -
2469 A munkavédelmi osztály és a szociálpolitikai osztály levelezése. Közötte SZOT osztályai, Könnyûipari Minisztérium, Munkaügyi Minisztérium, szakszervezetek megyei tanácsai 1976 -
2470 Munkavédelmi osztály iratai. Közötte jutalmazás, kitüntetések 1976 -
2471 Szociálpolitikai osztály iratai. Közötte társadalombiztosítás, lakásépítés, üdülés, levelezés 1976 -
2472 Fõorvosi levelezés, körlevelek 1976 -
2473 Kultúrosztály iratai. Közötte munkaterv, költségvetés, feladatterv 1976 -
2474 Mûvelõdési házak vezetõség választása 1976 -
2475 Ötéves középtávú tervek, alapszervezetek közmûvelõdési tervei 1976 -
2476 Mûvelõdési intézmények közmûvelõdési terve 1976 -
2477 Mûvelõdési intézmények jelentései a közmûvelõdési munkáról 1976 -
2478 Kultur-, agitációs, propaganda- és sportbizottságok feladattervei 1976 -
2479 Tisztségviselõk oktatási terve 1976 -
2480 Támogatások, pályázatok 1976 -
2481 Munkaszerzõdések 1976 -
2482 Üzemi oktatási tervek, oktatási statisztika, sajtó 1976 -
2483 Vetélkedõk 1976 -
2484 Könyvtárak levelezése 1976 -
2485 Mûvelõdési intézmények költségvetése 1976 -
2486 Kitüntetések, jutalmazás, javaslatok a SZOT-díjra 1976 -
2487 Mûvelõdési intézmények statisztikája 1976 -
2488 Információs jelentések 1976 -
2489 Szakszervezeti politikai oktatás, kimutatások 1976 -
2490 Tisztségviselõk oktatási terve 1976 -
2491 Központi költségvetés, mérlegbeszámoló 1976 -
2492 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1977. január 11-12. -
2493 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1977. július 7. -
2494 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1977. október 28. -
2495 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1977. december 15. -
2496 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1977. január-február -
2497 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1977. március -
2498 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1977. május-június -
2499 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1977. augusztus-szeptember -
2500 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1977. október-december -
2501 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1977. január-április -
2502 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1977. május-augusztus -
2503 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1977. szeptember-december -
2504 Elnökségi tájékoztató 1977 -
2505 A titkárság levelezése az MSZMP-vel 1977 -
2506 A titkárság levelezése 1977 -
2507 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1977. január-május -
2508 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1977. június-július -
2509 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1977. augusztus-december -
2510 A titkárság levelezése a SZOT közgazdasági osztályával 1977 -
2511 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1977 -
2512 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1977 -
2513 Iparági statisztikai összesítõ 1977 -
2514 Oktatási statisztika 1977 -
2515 Alapszervezeti statisztika 1977 -
2516 Alapszervezeti statisztika 1977 -
2517 A titkárság nemzetközi levelezése 1977 -
2518 A titkárság levelezése a Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségével 1973-1974 -
2519 A titkárság levelezése a Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségével 1975-1976 -
2520 A titkárság levelezése a Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségével 1977 -
2521 A Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetsége bulletinjei 1973-1975 -
2522 A Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetsége bulletinjei 1976-1977 -
2523 Nemzetközi kongresszusok, delegációk anyagai 1972-1974 -
2524 Nemzetközi szövetségi elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1973 -
2525 Nemzetközi szövetségi elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1974-1975 -
2526 Nemzetközi szövetségi elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1976-1977 -
2527 Szervezési osztály levelezése, körlevelei 1977 -
2528 A szervezési osztály levelezése a SZOT osztályaival, a Könnyûipari Minisztériummal 1977 -
2529 Vállalati szakszervezeti bizottságok munkatervei. Közötte pamutipari és gyapjúipari üzemek 1977 -
2530 Vállalati szakszervezeti bizottságok munkatervei. Közötte kötszövõipari, len-kenderipari és rövidárúipari üzemek 1977 -
2531 Vállalati szakszervezeti bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, beszámolók. Közötte pamutipari üzemek 1977 -
2532 Vállalati szakszervezeti bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, beszámolók. Közötte pamutipari üzemek 1977 -
2533 Vállalati szakszervezeti bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, beszámolók. Közötte gyapjúipari üzemek 1977 -
2534 Vállalati szakszervezeti bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, beszámolók. Közötte kötszövõipari üzemek 1977 -
2535 Vállalati szakszervezeti bizottságok üléseinek jegyzõkönyvei, beszámolók. Közötte selyemipari, len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1977 -
2536 Testületi munka minõsítése. Közötte Kender-Juta, Bajai Posztó, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Magyar Posztógyár, Halasi Kötöttárúgyár, Váci Kötöttárúgyár 1977 -
2537 Közgazdasági osztály iratai. Közötte körlevelek, kitüntetések, jutalmazás, levelezés 1977 -
2538 A közgazdasági osztály levelezése a SZOT osztályaival 1977. január-június -
2539 A közgazdasági osztály levelezése a SZOT osztályaival 1977. július-december -
2540 A Könnyûipari Minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium bérintézkedésekkel kapcsolatos anyagai 1977 -
2541 A Könnyûipari Minisztérium mûszakpótlékkal kapcsolatos anyagai 1977 -
2542 A Könnyûipari Minisztérium bérpreferenciával kapcsolatos anyagai 1977 -
2543 A Könnyûipari Minisztérium anyagai, levelezés 1977 -
2544 OSZB jelentések. Közötte pamutipari és gyapjúipari üzemek 1977 -
2545 OSZB jelentések. Közötte kötszövõipari, selyemipari, len-kenderipari és rövidárúipari üzemek 1977 -
2546 Vállalati mûszakpótlék. Közötte pamutipari, selyemipari és gyapjúipari üzemek 1977 -
2547 Vállalati mûszakpótlék. Közötte kötszövõipari, len-kenderipari és rövidárúipari üzemek 1977 -
2548 Bérügyi vállalati beszámolók a pamutipari üzemekbõl 1977 -
2549 Bérügyi vállalati beszámolók a pamutipari üzemekbõl 1977 -
2550 Bérügyi vállalati beszámolók a gyapjúipari, selyemipari és rövidárúipari üzemekbõl 1977 -
2551 Bérügyi vállalati beszámolók a len-kenderipari és kötszövõipari üzemekbõl 1977 -
2552 Mérlegbeszámolók. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat, Szombathelyi Pamutipar, Pápai Textilgyár 1977 -
2553 Mérlegbeszámolók. Közötte Pamutfonóipari Vállalat 1977 -
2554 Mérlegbeszámolók. Közötte Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár 1977 -
2555 Mérlegbeszámolók. Közötte Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Bajai Finomposztó Vállalat 1977 -
2556 Mérlegbeszámolók. Közötte Lakástextil Vállalat, Richards Finomposztó Gyár 1977 -
2557 Mérlegbeszámolók. Közötte Újpesti Gyapjúszövõgyár 1977 -
2558 Mérlegbeszámolók. Közötte Budapesti Finomkötöttárúgyár, Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár, Váci Kötöttárúgyár 1977 -
2559 Mérlegbeszámolók. Közötte Budapesti Harisnyagyár, Békéscsabai Kötöttárúgyár, Habselyem Kötöttárúgyár, Mosonmagyaróvári Kötöttárúgyár 1977 -
2560 Mérlegbeszámolók. Közötte Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Lõrinci Szalag- és Csipkegyár, Lõrinci Vattagyár Textilkutató Intézet 1977 -
2561 Kollektív szerzõdés, túlóra gazdálkodás, törzsgárda szabályzat, újítási feladatterv 1977 -
2562 Szocialista brigádmozgalom, munkaverseny 1977 -
2563 A Könnyûipari Minisztérium átfogó ellenõrzése. Közötte RÁBATEXT, Pápai Textilgyár, Szombathelyi Pamutipar, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Újpesti Gyapjúszövõgyár 1977 -
2564 A Könnyûipari Minisztérium átfogó ellenõrzése. Közötte Békéscsabai Kötöttárúgyár, Fonalkikészítõgyár, Bajai Posztó, RICO Magyar Kötszermûvek, Hazai Fésûsfonó és Szövõgyár 1977 -
2565 Szociálpolitikai osztály iratai. Közötte munkaterv, táraktívák jutalmazása, munkavédelmi levelezés, körlevelek 1977 -
2566 A munkavédelmi osztály levelezése a SZOT osztályaival 1977 -
2567 A munkavédelmi osztály levelezése a SZOT osztályaival 1977 -
2568 A munkavédelmi osztály levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1977 -
2569 Munkavédelmi felhívások, intézkedések, ellenõrzések, beszámolók 1977 -
2570 Munkavédelmi felhívások, intézkedések, ellenõrzések, beszámolók 1977 -
2571 Csonkulásos balesetek 1977 -
2572 Halálos balesetek 1977 -
2573 A szociálpolitikai osztály levelezése 1977 -
2574 Szociálpolitikai osztály iratai. Közötte üdülés, munkásszállás, társadalmi ellenõrzés 1977 -
2575 Szociálpolitikai osztály iratai. Közötte társadalombiztosítás fõorvosi levelezés 1977 -
2576 Kultúrosztály iratai. Közötte költségvetés, levelezés, Mindenki Iskolája 1977 -
2577 Pamutipari vállalatok közmûvelõdési tervei 1977 -
2578 Kötszövõipari vállalatok közmûvelõdési tervei 1977 -
2579 Len-kenderipari és rövidárúipari vállalatok közmûvelõdési tervei 1977 -
2580 Kultúr- agitációs és propagandabizottságok munkatervei 1977 -
2581 Kultúrintézmények munkatervei 1977 -
2582 Ifjúsági Klub, szocialista brigádvezetõk V. országos tanácskozása 1977 -
2583 Könyvtármunka, kultúr- és sporttámogatás, mûvelõdési intézmények leltára 1977 -
2584 Mûvelõdési intézmények statisztikája 1977 -
2585 SZOT-díj javaslatok, kitüntetések, jutalmazások 1977 -
2586 Információs jelentések 1977 -
2587 A tömegpolitikai oktatás értékelõ jelentései 1977 -
2588 Kulturális intézmények munkaszerzõdései 1977 -
2589 A kultúrosztály levelezése a SZOT osztályaival 1977 -
2590 A kultúrosztály levelezése a Szakszervezetek Budapesti Tanácsával 1977 -
2591 Jóléti és kulturális alapok, bizalmi tájékoztatók 1977 -
2592 Sport, kiadványok 1977 -
2594 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1978. június 28. -
2595 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1978. december 18-19. -
2596 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1978. január 17. –március 15. -
2597 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1978. március 29. –április 18. -
2598 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1978. május 23. – június 27. -
2599 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1978. szeptember 19. -
2600 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1978. november 21. – december 18. -
2601 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1978. január - február -
2602 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1978. március – június -
2603 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1978. július – december -
2604 Fõtitkári levelezés, vegyes levelezés, osztályok körlevele 1978 -
2605 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1978 -
2606 A titkárság levelezése a SZOT osztályaival 1978 -
2607 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1978 -
2608 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1978 -
2609 A titkárság levelezése a Könnyûipari Minisztériummal 1978 -
2610 VI. Nemzetközi konferencia iratai 1978 -
2611 Textil-, Bõr- és Ruházati Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetsége Elnökségi ülések, nemzetközi levelezés (belföldi) 1978. február-november -
2612 Szervezési osztály Közötte pamutipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2613 Szervezési osztály Közötte gyapjúipari, kötszövõipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2614 Szervezési osztály Közötte kötszövõipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2615 Szervezési osztály Közötte len-kenderipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2616 Szervezési osztály Közötte selyemipari, rövidárúipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2617 Szervezési osztály Közötte rövidárúipari üzemek jegyzõkönyvei, beszámolói 1978 -
2618 Vállalati szakszervezeti bizottságok munkatervei. Közötte Textilipari Dolgozók Szakszervezete szervezési osztály, pamutipari üzemek 1978 -
2619 Vállalati szakszervezeti bizottságok munkatervei. Közötte gyapjúipari, kötszövõipari, selyemipari üzemek 1978 -
2620 Vállalati szakszervezeti bizottságok munkatervei. Közötte len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1978 -
2621 A szervezési osztály levelezése a SZOT osztályaival 1978 -
2622 VI. Nemzetközi Konferencia iratai Közötte hozzászólások 1978 -
2623 VI. Nemzetközi Konferencia iratai Közötte levelezés 1978 -
2624 Vállalati szakszervezeti bizottságok állásfoglalásai a vállalati éves gazdálkodásról 1978 -
2625 Kitüntetések 1978 -
2626 O. SZ. B. felmérések 1978 -
2627 Jogsegély beszámolók 1978 -
2628 O. SZ. B. jelentések 1978 -
2629 Vállalati szakszervezeti bizottság: bér, jegyzõkönyv, állásfoglalás 1978 -
2630 Jóléti alapok, Árellenõrzés, Munkaidõ csökkentés, Jogsegélyszolgálat 1978 -
2631 A közgazdasági osztály levelezése a SZOT osztályaival 1978 -
2632 Minisztériumi levelezés, vegyes levelezés 1978 -
2633 Könnyûipari Minisztérium ellenõrzés. Közötte Magyar Posztógyár, Lakástextil Vállalat, Újpesti Gyapjúszövõgyár, Lõrinci Szalag és Csipkegyár, Lõrinci Textil 1978 -
2634 Könnyûipari Minisztérium ellenõrzés. Közötte Kenderfonó és Szövõipari Vállalat, Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Paszományárúgyár, Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár, Szalag és Zsinórgyár, felügyelõ bizottság, Békéscsabai Kötöttárúgyár 1978 -
2635 Statisztika. Közötte oktatási és iparági statisztikai tájékoztató 1978 -
2636 Statisztikai összesítõk. Közötte mozgalmi statisztika, Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár ergonómiai vizsgálat 1978 -
2637 Munkavédelmi osztály levelezése 1978 -
2638 Munkavédelmi osztály levelezése. Közötte Könnyûipari Minisztérium, SZOT, szakszervezetek megyei tanácsai 1978 -
2639 Üzembe helyezés 1978 -
2640 Csonkulásos, halálos balesetek 1978 -
2641 Munkavédelmi szemle, felhívás, intézkedés. Mellette szociálpolitika, SZOT üdülés, Szanatóriumi Fõigazgatóság 1978 -
2642 Fõvárosi Mûvelõdési Ház, vállalati középtávú mûvelõdési tervek 1978 -
2643 Vállalati közmûvelõdési tervek 1978 -
2644 Kulturális és agitációs propaganda és sport. Közötte munkatervek, vállalati mûvelõdési tervek 1978 -
2645 Mûvelõdési házak munkaterve, tömegpolitikai oktatási tervek 1978 -
2646 Tömegpolitikai oktatás értékelése 1978 -
2647 Mûvelõdési intézmények iratai. Közötte költségvetések, statisztika 1978 -
2648 Mûvelõdési intézmények beszámoló jelentése 1978 -
2649 Kulturális munkaszerzõdések 1978 -
2650 Mûvelõdési beszámolók, kulturális és sporttámogatás, SZOT-díj 1978 -
2651 Információs jelentések 1978 -
2652 Központi költségvetés, mérlegbeszámoló 1978 -
2653 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1979. május 16. -
2654 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1979. január 16. – április 10. -
2655 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1979. május 15. – június 19. -
2656 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1979. július 18. – szeptember 18. -
2657 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1979. október 23. -
2658 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1979. november 20. -
2659 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1979. december 18. -
2660 Szövetségi elnökségi ülés jegyzõkönyve. Mellette Elnökségi Tájékoztatók 1979. november 30. -
2661 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1979. január - március -
2662 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1979. április – június -
2663 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1979. július – október -
2664 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1979. november - december -
2665 A Textilipari Dolgozók Szakszervezete és a Könnyûipari Minisztérium együttmûködési programja 1979 -
2666 Osztályok, bizottságok munkaterve 1979 -
2667 Emlékeztetõ a Textilipari Dolgozók Szakszervezete és a szakszervezeti megyei tanácsok titkárainak együttes ülésérõl 1979 -
2668 A szervezési osztály jelentései, levelezése 1979 -
2669 Országos mozgalmi statisztika 1979 -
2670 Budapest-vidéki mozgalmi statisztika 1979 -
2671 Oktatási statisztika 1979 -
2672 Gazdasági vezetõk véleményezése 1979 -
2673 Kultúrosztály. Közötte politikai oktatásra vonatkozó iratok 1979 -
2674 Információs jelentések 1979 -
2675 Közmûvelõdési beszámolók értékelése. Közötte Központ, Textilipari Dolgozók Szakszervezete, pamutipari üzemek 1979 -
2676 Közmûvelõdési beszámolók, tervek. Közötte gyapjúipari, kötszövõipari, len-kenderipari üzemek 1979 -
2677 Textilmunkás laptervek 1979 -
2678 Jelentések, beszámolók a könyvtári munkáról 1979 -
2679 Mûvelõdési intézmények statisztikai jelentése 1979 -
2680 Amatõr mûvészeti együttesek munkájával kapcsolatos iratok 1979 -
2681 Mûvelõdési intézmények kulturális támogatása. Közötte költségvetés, beszámoló 1979 -
2682 Munkásszállások kulturális támogatása 1979 -
2683 Delegációk látogatásának tapasztalatai, levelezés. VIS rendezvények 1979 -
2684 Közgazdasági osztály iratai. Közötte munkaverseny, szocialista brigádmozgalom 1979 -
2685 Bérügyek 1979 -
2686 Részesedési alap vállalati kategorizálás 1979 -
2687 O. SZ. B. Közötte pamutipari, gyapjúipari, selyemipari üzemek 1979 -
2688 O. SZ. B. Közötte kötszövõipari, len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1979 -
2689 Szakszervezeti állásfoglalás a vállalati tervekrõl 1979 -
2690 Éves beszámoló jelentések. Közötte pamutipari, kötszövõipari üzemek, Paszományárúgyár 1979 -
2691 Árellenõrzés. Munkáslevelek, levelezés 1979 -
2692 A szociálpolitikai osztály iratai. Közötte munkatervek, elõterjesztések, tájékoztatók 1979 -
2693 Munkásszállókkal kapcsolatos levelezés 1979 -
2694 Országos Textiles Orvos-mûszaki Tanácskozás. Gyermek- és Ifjúságdelem, üdülés 1979 -
2695 Vállalati szociálpolitikai tervek, értékelések, munkavédelmi intézkedések Közötte rövidárúipari üzemek 1979 -
2696 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte len-kenderipari üzemek 1979 -
2697 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte selyemiparipari üzemek 1979 -
2698 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte kötõipari üzemek 1979 -
2699 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte kötõipari üzemek 1979 -
2700 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte gyapjúipari üzemek 1979 -
2701 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte gyapjúipari üzemek 1979 -
2702 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte pamutipari üzemek 1979 -
2703 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte pamutipari üzemek 1979 -
2704 Pénzügyi-gazdasági osztály iratai, költségvetés 1979 -
2705 Beszámoló jelentés 1979 -
2706 A munkavédelmi osztály elõterjesztései, véleményezései 1979 -
2707 Munkavédelmi szabályzatok 1979 -
2708 Munkavédelmi ellenõrzés. Közötte pamutipari, gyapjúipari, kötõipari üzemek 1979 -
2709 Munkavédelmi ellenõrzés. Közötte selyemipari, len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1977, 1979 -
2710 Csonkulásos, halálos balesetek 1979 -
2711 Csonkulásos, halálos balesetek 1979 -
2712 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Kender-Juta, Kenderfonó és Szövõipari Vállalat 1979 -
2713 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Kenderfonó és Szövõipari Vállalat 1979 -
2714 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár, Váci Kötöttárúgyár 1979 -
2715 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Békéscsabai Kötöttárúgyár 1979 -
2716 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Budapesti Harisnyagyár, Gyõri Kesztyû 1979 -
2717 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Budapesti Finomkötöttárúgyár 1979 -
2718 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Habselyem Kötöttárúgyár, Mosonmagyaróvári Kötöttárúgyár 1979 -
2719 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pamutfonóipari Vállalat 1979 -
2720 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat 1979 -
2721 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Magyar Selyemipari Vállalat 1979 -
2722 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Újpesti Gyapjúszövõgyár 1979 -
2723 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár 1979 -
2724 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Richards Finomposztó Gyár 1979 -
2725 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Finomposztó Vállalat, Baja, Lakástextil Vállalat, Magyar Posztógyár, Soproni Szõnyeggyár 1979 -
2726 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte RICO Magyar Kötszermûvek, Gardénia Csipkefüggönygyár, FOKI 1979 -
2727 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Lõrinci Szalag és Csipkegyár, Kalapgyár, Lõrinci Textil, Szalag és Zsinórgyár, Paszományárúgyár, KIPSZER, Pamuttextilmûvek 1979 -
2728 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár, Gyõri Textilmûvek, Albertfalvai Cérnázó 1979 -
2729 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pápai Textilgyár 1979 -
2730 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Kõbányai Textilmûvek 1979 -
2731 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte KIPSZER 1979 -
2732 SZVB ülések jegyzõkönyvei, jelentések SZVB ellenõrzésekrõl 1979 -
2733 A Textilipari Dolgozók Szakszervezete XXV. kongresszusa. Közötte beszámoló, írásos jelentés, kiadványok 1980. október 25-26. -
2734 A Textilipari Dolgozók Szakszervezete XXV. kongresszusa. Közötte jegyzõkönyv, forgatókönyv, rendezõk beosztása 1980. október -
2735 A Textilipari Dolgozók Szakszervezete XXV. kongresszusa. Közötte személyi anyagok, statisztikák, költségvetés 1980. október -
2736 Központi vezetõségi ülés jegyzõkönyve 1980. január 9-10. -
2737 Központi vezetõségi ülések jegyzõkönyvei 1980. július 1., 27. -
2738 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1980. január 8., február 19. -
2739 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1980. március 18. -
2740 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1980. április 15. -
2741 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei 1980. június 17., július 15. -
2742 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1980. augusztus 26. -
2743 Elnökségi ülés jegyzõkönyve 1980. szeptember 23. -
2744 Elnökségi ülések jegyzõkönyvei. Mellette Elnökségi Tájékoztatók 1980. október 21., december 9. -
2745 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1980. január - május -
2746 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1980. június - szeptember -
2747 Titkársági ülések jegyzõkönyvei 1980. október - december -
2748 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Kõbányai Textilmûvek, Gyõri Textilmûvek 1980 -
2749 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pamutfonóipari Vállalat 1980 -
2750 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pamutnyomóipari Vállalat, Graboplast Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár, Albertfalvai Cérnázó 1979 -
2751 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Pápai Textilgyár 1980 -
2752 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Újpesti Gyapjúszövõgyár, Lakástextil Vállalat 1980 -
2753 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Richards Finomposztó Gyár 1980 -
2754 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Magyar Posztógyár, Finomposztó Vállalat, Baja 1980 -
2755 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Hazai Fésûsfonó és Szövõgyár 1980 -
2756 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Budapesti Finomkötöttárúgyár 1980. január-március -
2757 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Budapesti Finomkötöttárúgyár 1980. április-december -
2758 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Habselyem Kötöttárúgyár 1980. január-május -
2759 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Habselyem Kötöttárúgyár 1980. február, június-december -
2760 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Mosonmagyaróvári Kötöttárúgyár 1980 -
2761 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Budapesti Harisnyagyár 1980 -
2762 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Váci Kötöttárúgyár, Gyõri Kötöttárúgyár, Békéscsabai Kötöttárúgyár 1980 -
2763 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Magyar Selyemipari Vállalat 1980 -
2764 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Lenfonó és Szövõipari Vállalat, Kender-Juta 1980 -
2765 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Kenderfonó és Szövõipari Vállalat 1980 -
2766 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte Lõrinci Textil, Textilkutató Intézet 1980 -
2767 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte KIPSZER 1980 -
2768 Vállalati szakszervezeti bizottsági testületi ülések. Közötte FOKI, Lõrinci Szalag és Csipkegyár, Gardénia Csipkefüggönygyár 1980 -
2769 Gazdasági vezetõk véleményezése. Közötte pamutipari, gyapjúipari, kötszövõipari, kenderipari, selyem- és rövidárúipari üzemek 1980 -
2770 Fõtitkári-miniszteri értekezlet, együttmûködési program 1980 -
2771 Szövetségi elnökségi ülés jegyzõkönyve, levelezés 1980 -
2772 Oktatási statisztika, statisztikai összesítõ 1980 -
2773 Országos mozgalmi statisztika 1980 -
2774 Budapest-vidéki mozgalmi statisztika 1980 -
2775 Országos, iparági, bizalmi választási statisztika 1980 -
2776 Pamutfonóipari Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2777 Pamutnyomóipari Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2778 Pamuttextilmûvek és Gyõri Textilmûvek szakszervezeti választások 1980 -
2779 Pápai Textilgyár szakszervezeti választások 1980 -
2780 Kõbányai Textilmûvek szakszervezeti választások 1980 -
2781 Graboplast Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár szakszervezeti választások 1980 -
2782 Lakástextil Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2783 Richards Finomposztó Gyár szakszervezeti választások 1980 -
2784 Hazai Fésûsfonó és Szövõgyár és Újpesti Gyapjúszövõgyár szakszervezeti választások 1980 -
2785 Soproni Szõnyeggyár és Finomposztó Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2786 Halasi Kötöttárúgyár és Váci Kötöttárúgyár szakszervezeti választások 1980 -
2787 Békéscsabai Kötöttárúgyár és Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárúgyár szakszervezeti választások 1980 -
2788 Mótex és Habselyem Kötöttárúgyár szakszervezeti választások 1980 -
2789 Budapesti Finomkötöttárúgyár és Gyõri Kesztyû szakszervezeti választások 1980 -
2790 Magyar Selyemipari Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2791 Lenfonó és Szövõipari Vállalat és Kenderfonó és Szövõipari Vállalat szakszervezeti választások 1980 -
2792 Kender-Juta szakszervezeti választások 1980 -
2793 Rövidárúipari üzemek szakszervezeti választások 1980 -
2794 Kollektív Szerzõdés módosítása. Közötte pamutipari, gyapjúipari, kötszövõipari, selyemipari üzemek 1980 -
2795 Kollektív Szerzõdés módosítása. Közötte len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1980 -
2796 Beszámoló a Kollektív Szerzõdés végrehajtásáról. Közötte pamutipari, gyapjúipari, selyemipari üzemek 1980 -
2797 Beszámoló a Kollektív Szerzõdés végrehajtásáról. Közötte kötszövõipari, len-kenderipari, rövidárúipari üzemek 1980 -
2798 1979. évi statisztika. Mellette elõterjesztések véleményezése 1979 -
2799 Szakoktatás, munkabizottságok 1980 -
2800 Felügyelõ bizottság átfogó értékelése. Közötte Pamuttextilmûvek, Soproni Szõnyeggyár 1980 -
2801 Felügyelõ bizottság átfogó értékelése. Közötte Magyar Gyapjúfonó és Szövõgyár, Budapesti Finomkötöttárúgyár 1980 -
2802 Felügyelõ bizottság átfogó értékelése. Közötte Békéscsabai Kötöttárúgyár, Budapesti Harisnyagyár 1980 -
2803 Felügyelõ bizottság átfogó értékelése. Közötte Habselyem Kötöttárúgyár, Graboplast Gyõri Pamutszövõ és Mûbõrgyár, Textilkutató Intézet, Váci Kötöttárúgyár 1980 -
2804 Munkaverseny, újítómozgalom 1980 -
2805 Bérügyek 1980 -
2806 Foglalkoztatás, munkaerõ-gazdálkodás 1980 -
2807 Árellenõrzés 1980 -
2808 Társadalmi szervezetek. Közötte elõterjesztés, véleményezés 1980 -
2809 Társadalmi ellenõrzés 1980 -
2810 Munkásszállás 1980 -
2811 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte pamutipar, gyapjúipar 1980 -
2812 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte kötszövõipari, len-kenderipari, selyem-, rövidárúipari üzemek 1980 -
2813 Vállalati szociálpolitikai tervek, értékelések. Közötte pamutipari, gyapjúipari, len-kenderipari üzemek 1980 -
2814 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte kötszövõipari üzemek 1980 -
2815 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte kötszövõipari üzemek 1980 -
2816 Vállalati szociálpolitikai tervek. Közötte rövidárúipari üzemek 1980 -
2817 Társadalombiztosítás 1980 -
2818 Üdülés 1980 -
2819 Országos munkavédelmi értekezlet 1980 -
2820 Munkavédelmi ellenõrzések, határozatok, minõsítések 1980 -
2821 Azbesztgyár beruházás 1980 -
2822 Kártérítési ügyek 1980 -
2823 Halálos üzemi balesetek 1980 -
2824 Csonkulásos üzemi balesetek 1980 -
2825 Csonkulásos üzemi balesetek 1980 -
2826 Statisztika 1980 -
2827 Könyvtár 1980 -
2828 Támogatások 1980 -
2829 Információs jelentések 1980 -
2830 Tömegpolitikai oktatás 1980 -
2831 Textilmunkás laptervek 1980 -
2832 Sport 1980 -
2833 Központi költségvetés 1980 -
2834 Elsõ félévi és éves beszámoló jelentés 1980 -
6. oldal / 9

Események

Utolsó hónap január 2018 Következő hónap
H K SZ CS P SZ V
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

Támogatóink