polhist logo
Események Nyomtat help
Flat View
Év szerint
Havi nézet
Hónap szerint
Weekly View
Hét szerint
Daily View
Mai nap
Categories
Kategória szerint
Search
Keresés

Polgár és polgárosodás a 20–21. századi Magyarországon

csütörtök, 7. november 2013, 16:00 - 18:00
Találatok : 3502

Előadások Magyarország modernkori történelméről


Tizedik előadás:


Valuch Tibor: Polgár és polgárosodás a 20–21. századi MagyarországonAz előadás megtekinthető az interneten:Az előadássorozat további programjáról bővebben itt olvashat, a korábbi előadások videóit is ezen az oldalon tekintheti meg.


Valuch Tibor történész, az MTA TK Politikatudományi Intézet tudományos tanácsadója, egyetemi tanár a Debreceni Egyetem BTK Politikatudományi és Szociológia Intézetében.


A Napvilág Kiadó gondozásában 2013. december elején jelenik meg legújabb munkája:


Valuch Tibor: Magyar hétköznapok
Fejezetek a mindennapi élet történetéből Magyarországon a második világháborútól az ezredfordulóig

Magyarországon a XX. század második felében számos olyan politikai, gazdasági és társadalmi átalakulás, rendszerváltás ment végbe, amelyek alapvető módon befolyásolták az egyes emberek mindennapi életét. Ha csak a két legnagyobb átmenetet, a negyvenes-ötvenes évek fordulóján lezajlott, a szocialista rendszert megteremtő kommunista hatalomátvételt, majd a nyolcvanas évek végétől lezajló demokratikus átmenetet és a piacgazdasági viszonyokhoz történő visszatérést emeljük ki, önmagukban ezek is jól mutatják a változások jelentőségét, súlyát.

A jelenkori magyar történelemben ezzel párhuzamosan az európai folyamatokkal összhangban olyan civilizációs/modernizációs folyamatok is végbementek, amelyek nem pusztán technikai, hanem mentalitásbeli átalakulásokat is eredményeztek. A kötet ezt az igen összetett átalakulási folyamatot követi nyomon, elemzi és értelmezi egyfajta sajátos alulnézetből (a különböző társadalmi helyzetű emberek mindennapi életének történeti, szociológiai, antropológiai szempontokat egyaránt alkalmazó feldolgozása révén). Mindezt tudományos alapossággal és a szakszerű ismeretterjesztés igényességével teszi.

A szerző a tárgykörben egy évtizede folytatott kutatásait lezáró és összegző munkájában a második világháborút követő majd' háromnegyed évszázadnak a hétköznapjait mutatja be; kiemelt dimenzióként kezelve a jövedelem, a fogyasztás, a lakás, az öltözködés és a táplálkozás témakörét. A tervezett munka újdonsága, hogy szakítani kíván a hagyományos, eseménytörténeti periodizációval, s az életmód változásai alapján mutatja be a hétköznapi életet és mindennapok társadalmi viszonyokat is gyökeresen átformáló átalakulását.

Bővebben...

 

Előadások Magyarország modernkori történelméről


A Politikatörténeti Intézet előadássorozatot indított, amelynek során át kívánja tekinteni a legújabb kori történelmünk fő kérdéseit. A modernkori folyamatokat nem időrendileg, hanem tematikusan tárgyaló sorozat havi egy-egy előadásból áll, így várhatóan 2013 végéig tart majd.

Célja, hogy felhívja azokra a problémákra a figyelmet, amelyek végigkísérik az elmúlt másfél évszázad történetét.

Az előadók az egyes témákat (napi aktualizálástól és historizálástól is mentesen) napjainkig vezetik el, pontosan azért, hogy a közelmúlt és a mai helyzet megértéséhez segítséget nyújtsanak a történettudomány és a történeti áttekintés segítségével.

Az előadássorozat további programjáról bővebben itt olvashat, valamint a korábbi előadásokat is itt tekintheti meg.Helyszín : Politikatörténeti Intézet, I. emeleti konferenciaterem (1054 Bp., Alkotmány u. 2.)

Vissza