polhist logo
Események Nyomtat help
Flat View
Év szerint
Havi nézet
Hónap szerint
Weekly View
Hét szerint
Daily View
Mai nap
Categories
Kategória szerint
Search
Keresés

Szent-Györgyi Albert szamizdat 1944-ből

szerda, 19. március 2014Találatok : 5922


A Politikatörténeti Intézet Könyvtára értékes emlékként őriz két számot a Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós antifasiszta ellenállási csoportja által sokszorosított Márciusi Magyarország című szamizdatból. A két szám címoldalát adjuk most közre. (lásd lejjebb)


A német megszállás után a Magyar Frontban tömörült pártok és szervezetek mellett már néhány illegális csoport is bontogatta szárnyait. Közülük első helyen a Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós körül tömörülőket kell említenünk. Szervezkedésük 1943-ra nyúlik vissza. A csoportban főként angolszász orientációjú, zömmel értelmiségi ellenállókat találunk, továbbá közalkalmazottakat, pedagógusokat is. Később csatlakozott hozzájuk a Nemzeti Demokrata Párt néhány tagja, például dr. Vázsonyi János, az egykori miniszter fia. Itt találjuk Zilahy Lajost, a neves írót, továbbá báró Krochina Viktort, dr. Alpáry Imrét, dr. Kelényi Béla Ottó könyvtárost, dr. Morvay Endrét, a főváros alpolgármesterét. Soraikban van több magas rangú katona- és rendőrtiszt, többek között: Milassin István hadbiztos őrnagy, Dezsényi Miklós és Csűrös Lajos folyamőrtisztek, dr. Gyuris Aladár rendőrkapitány, Pászkán Ferenc rendőrtanácsos. A csoport tagjai Szent-Györgyi Albertre úgy tekintettek, mint akinek nemcsak a leendő párt élén, hanem a „jövő Magyarország állami méltóságában” is helye van. Szent-Györgyit náciellenes felfogásáról ismerték, jó nyugati kapcsolatai voltak befolyásos angolszász politikai körökben. Horthy is elfogadta tanácsait, Szent-Györgyi pedig a baloldallal, a kommunistákkal való együttműködés elől sem zárkózott el. Kétségtelen, hogy a tudós személye tette a körülötte szerveződő csoportot jelentős vonzási központtá.

A német megszállás után illegális szervezkedésbe kezdtek. Kapcsolatba léptek a szervezett munkássággal, néhány szakszervezeti vezetővel, továbbá más illegális csoportosulásokkal, elsősorban az ún. „Várnai-csoporttal”. Ezek a Várnai Zseni írónő körül tömörülő ellenállók voltak. Egyes közlések szerint 1944 őszén kapcsolatba kerültek a Szaktanáccsal, közvetlenül Kabók Lajossal és Karácsony Sándorral.

A „kiugrási iroda” és a Szent-Györgyi-csoport között Lázár testőrtábornokon keresztül augusztustól rendszeres kapcsolat alakult ki. Több visszaemlékezésben olvashatunk arról, hogy Horthy augusztusban kormányalakító tárgyalásokat folytatott Szent-Györgyivel. A „kiugrási iroda” Szent-Györgyit, az „indifferens embert” szerette volna összekötő kapocsként használni a kormány és a különböző illegális szervezetek és pártok között. A Szent-Györgyi-csoport vállalta a megbízatást.

A Nagymező utcai „Taurusz” üzem raktárhelyiségében szeptemberben már 60–80 személy rendszeres politikai és részben katonai felkészítése folyt. „Sejtjeiket” a különböző minisztériumokban és hivatalokban hólabdaszerűen építették ki. A politikai előadásokon minden alkalommal hangsúlyozták: „Meg kell nyerni a baloldali elemeket, nehogy egyesek romboljanak.” A „kiugrási iroda” e csoport katonai összeköttetésein keresztül részben a hadsereg tisztikarában szeretett volna minél több embert megnyerni, másrészt közvetett utakon tudomást szerezni arról, hogy fegyverszünet esetén mi lenne a tisztikar várható magatartása. A csoportokhoz csatlakozott tisztek, főként a folyamőrtisztek azonban nem vállalkoztak a bábok szerepére. A Dunán bénították a hajóforgalmat, elsősorban a német teherszállítást, a német katonai járművek ellen több egyéni akciót is végrehajtottak.

A Szent-Györgyi- és a velük szoros kapcsolatban álló Várnai-csoport közösen adta ki a Márciusi Magyarország című illegális lapot. Röpiratokat is készítettek. A propagandamunka oroszlánrészét Várnaiék vállalták.

(Pintér István könyvéből)(A képekre kattintva/nagyítva az újságok címlapjai olvasható méretűek lesznek.)


A Nobel-díjas magyar tudós, Szent-Györgyi Albert által irányított ellenállási mozgalommal szorosan együttműködött a költőnő nevével fémjelzett Várnai-csoport. A nemzeti, németellenes és antifasiszta ellenállás emblematikus versét is Várnai Zseni írta.


Várnai Zseni

LÁZADJ, MAGYAR!


Az ellenállás harcaiban hősi halált halt Dávid Tamás emlékének


Szegény Magyar, eladtak, meggyaláztak,
elárultak, mint soha nemzetet!
Beszegődtettek német zsoldosának,
világ csúfja lett tiszta, szép neved.
Nem te akartad, gúzsbakötve vittek,
bitón veszett el sok igaz fiad…
De lángol már a népek forradalma,
és zúg a dal: „Fegyverbe, honfiak!”

Kiáltsd világgá: – Nem és nem te voltál!
Minden pecér magyarnak öltözött!
Húsod kimérték, véred csapraverve
rablott idegen földet öntözött,
de lázad már Petőfi forradalma;
új Március érik a föld alatt,
és kínjainkból új Magyarhon támad,
új, tiszta nép, mely boldog és szabad!

Hallod a dalt, Párizs dalát a szélben!
„Föl harcra, társak!” s újra gyújt a dal,
a barikádok tüzes indulója,
úgy lángol, mint a végső diadal!
Fegyverbe szólít minden szolganépet,
és száll feléd, mint szent parancsolat;
Lázadj, Magyar, a szabadság nevében,
szabad népek közt vívd meg harcodat!

Emeld magasra tépett lobogódat,
ne légy utolsók utolsója itt!
Körötted már a népek milliói
vívják a szent szabadság harcait…
Új csillag hív, s a szabad messzeségből
egy dal viharzó láza száll feléd…
Lázadj, Magyar, a lázadó világgal,
és zúgd a dalt: „Szabad lesz már a nép!
Szabad lesz már a nép!”

(1944. március)


Vissza