polhist logo
Események Nyomtat help
Flat View
Év szerint
Havi nézet
Hónap szerint
Weekly View
Hét szerint
Daily View
Mai nap
Categories
Kategória szerint
Search
Keresés

75 éve jelent meg a Népszava 1941-es karácsonyi száma

vasárnap, 25. december 2016Találatok : 3123


1941. december 25-én jelent meg a Népszava híres karácsonyi, az antifasiszta nemzeti összefogás és függetlenségi mozgalom gondolatának szentelt száma
. Szakasits Árpád, az akkori főszerkesztő vezércikkében így foglalta össze vállalkozásuk célját:

Kitártuk ezt az ünnepi számunkat a nemzeti önállóság és függetlenség nagy gondolata, a népszabadság örök eszméje és a szociális haladás történelmi szükségességének követelő hangja számára. És mert a népek életének, fennmaradásának, haladásának ez a három hatalmas tényezője nem – mert nem is lehet – pártkérdés, és mert rendíthetetlen meggyőződésünk, hogy ennek az országnak minden valamire való embere kell, hogy most – félretéve minden egyéb tennivalót – ennek a három vezérlő eszmének szolgálatába állítsa teljes tudását, egész erejét és minden jóakaratát, idehívtuk azokat a férfiakat: politikusokat, írókat, gondolkodókat is, akik nem vallják ugyan a szocializmus programját, de tiszta szándékkal akarják, hogy ez a mi országunk önálló legyen és maradjon, függetlenségben élje életét, s függetlenül szabja meg a maga útját, amelyen haladnia kell; szabad legyen népe s szelleme, és hogy ez a nép ne csak politikailag, hanem gazdasági és társadalmi értelemben is felemelkedhessék arra a magaslatra, amely méltán megilleti. Erről vallanak a Népszava házatáján túl élő és munkálkodó, de a nagy nemzeti és népi érdekek megítélésében velünk azonos felfogású férfiak, akik írásukat ideadták nekünk.”


Az ehhez kapcsolódó több mint húsz írás három téma (Szabadság és politika, Szabadság és művészet, Szabadság és nép) köré csoportosítva jelent meg. A szerzők között a lap belső munkatársai, szociáldemokraták és kommunisták mellett olyan közismert személyeket találunk, mint Szekfű Gyula történész (az ő részvétele igen nagy feltűnést keltett), Bajcsy-Zsilinszky Endre akkor kisgazdapárti politikus, Móricz Zsigmond író, Benedek Marcell irodalomtudós, az erdélyi Jordáky Lajos és Balogh Edgár és a falukutató Szabó Zoltán. A népiek közül még Kovács Imre is szerepelt volna, de az ő parasztság sorsáról szóló cikkét – a többivel ellentétben – nem sikerült a szerkesztőknek átjuttatni az 1939 szeptembere óra hivatalos sajtócenzúrán, pedig három változatban is próbálkoztak vele.


Az évforduló kapcsán itt olvashatja a karácsonyi szám vezércikkét, Kovács Imrének a letiltott cikkei „helyett” írt rövid magyarázó levelét és a három tematikus blokk írásait. A szám történetéhez további olvasmány:

Nemzet, demokrácia, szociális haladás. A demokratikus magyar progresszió hagyománya és hivatása. Szerk.: Feitl István, Gellért Kis Gábor. Politikatörténeti Alapítvány, [Budapest], 1992. 61 p.


TARTALOM:


Szakasits Árpád: A mi földünk: a mi életünk címlap (vezércikk)


Kovács Imre levele a Népszavához (1941.12.24.)


Szabadság és politika


Szekfű Gyula: A szabadság fogalma 17

Várnai Dániel: Paulusok 17–18


Szabó István: Mi vezetett a munkássághoz? 18


Bajcsy-Zsilinszky Endre: Kossuth és a magyar külpolitika 19


Révész Mihály: Magyarság, szocializmus 20


Szerdahelyi Sándor: A szükségszerűségből a szabadságba! 21


Kásztel András: Az európai háborútól a második világháborúig 22


Gosztonyi Lajos: A haladás és ellenfelei a mai magyar közéletben 23–24


Földes Mihály: A legragyogóbb eszme álarc nélkül... A szabadság gazdasági alapjai 24


Szabadság és művészet


Móricz Zsigmond: Petőfi a politikai jel 25

Horváth Béla: Az elveszített barátoknak 25


Benedek Marcell: Szabadság és irodalom 26


Dési Huber István: Tanulmány a negyedik rend művészetéről 27–28


Szabadság és nép


Kállai Gyula: Az önálló államalapítás 29


Darvas József: Az oligarcháktól a nemzeti államig 30


Jordáky Lajos: Erdélyi történelem 31

Balogh Edgár: Bem erdélyi politikája 31


Földes Ferenc: Rákóczi 32

Szabó Zoltán: A kurucok Magyarországa 32–33


Markos György: Gyarmati sorban. A Rákóczi-fölkelés leveretésétől az új függetlenségi mozgalmak megindulásáig 33–34


Mód Aladár: A kiegyezés és az új Magyarország születése 34–35


Millok Sándor: A város 35–36


Takács József: Elindulás 36


Vissza