polhist logo
Események Nyomtat help
Flat View
Év szerint
Havi nézet
Hónap szerint
Weekly View
Hét szerint
Daily View
Mai nap
Categories
Kategória szerint
Search
Keresés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Ösztöndíj műhelymunkában való részvételre és publikáció elkészítésére

csütörtök, 1. június 2017Találatok : 3796


A Politikatörténeti Alapítvány pályázatot ír ki a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyében (PTI TEM) való részvételre és tudományos publikációk elkészítésére.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.


A PTI TEM jelenlegi formájában 2015-ben jött létre 11 ösztöndíjas kutatóval, akik azóta rendszeresen vitatják meg egymás és külsős szerzők írásait. A Műhely célja a hazai társadalomelméleti, társadalomkritikai gondolkodáshoz, valamint a baloldali tudományos, közéleti diskurzushoz való hozzájárulás. A TEM-ben nagyon sokféle téma otthonra talált: a Műhely kutatói foglalkoznak többek között ideológiákkal, poszt-marxizmussal, politikai gazdaságtannal, demokráciaelmélettel, populizmussal, ökopolitikával, művészet és emancipáció kapcsolatával, társadalmi igazságossággal és szolidaritással, nacionalizmussal. Azonban a TEM-tagokat összeköti az a társadalomelméleti keretrendszer, amely folytatni kívánja a valóság megértésének kritikai hagyományait a baloldalon. 2015-került sor a TEM szervezésében A mai magyar valóság az elmúlt negyedszázad tükrében című konferenciára, amelyet 2016-ben követett az előadások alapján összeállított Holtpont című kötet. A Műhely rendszeresen szervez beszélgetéseket, közéleti vitákat, s jelenleg tagjai saját monográfiájukon dolgoznak, amelyeket 2017 során mutatnak majd be.


Az ösztöndíjas egy interdiszciplináris tudományos közösség és műhely részeként részt vesz a PTI TEM működésében, használhatja az Intézet erőforrásait és szakmai segítséget kap kutatásához.


Az ösztöndíjas időszak és az ösztöndíj mértéke, feltételek:

- Az ösztöndíj két kategóriában (1. kategória és 2. kategória) kerül kiírásra. A leendő ösztöndíjas öt hónapra kap ösztöndíjat 2017 szeptembere és 2018 januárja között.

- Az ösztöndíj mértéke az 1. kategóriában havi 40 ezer forint, azaz mindösszesen 200 000 forint. Az ösztöndíj mértéke az 2. kategóriában havi 50 ezer forint, azaz mindösszesen 250 000 forint.

- Az ösztöndíjassal a Politikatörténeti Alapítvány ösztöndíj-szerződést köt, amelynek megszegése az ösztöndíj visszafizetését vonja maga után.


Az ösztöndíjas időszak során az ösztöndíjat elnyert vállalja:

- A PTI TEM munkájában való folyamatos közreműködést.

- Viták, konferenciák lebonyolításának, megszervezésének segítését.

- Az 1. kategóriában egy darab egy ív terjedelmű; a 2. kategóriában egy darab 1,5-2 ív terjedelmű vagy két darab, egyenként 1 ív terjedelmű társadalomelméleti, társadalomkritikai tanulmány elkészítését, amelynek kapcsolódnia kell a PTI TEM-ben folyó kortárs társadalomelméleti, globalizációelméleti és demokráciaelméleti, baloldali és kritikai nézőpontú kutatási témákhoz.


A jelentkezés feltételei az 1. kategóriában:

- Valamely társadalomtudományi területen megszerezett MA-diploma vagy MA hallgatói státusz.

- Hallgatói jogviszonyról szóló igazolás vagy a diploma másolata.

- Egy oktatói ajánlás.

- A publikálási tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel.


A jelentkezés feltételei a 2. kategóriában:

- Megkezdett doktori tanulmányok vagy PhD-fokozat megléte.

- Doktorandusz hallgatói státusz vagy a tudományos végzettség igazolása.

- Releváns oktatói vagy kutatói tapasztalat.

- A publikálási tapasztalat a jelentkezés feltétele.


A PTI TEM elkötelezett a társadalmi esélyegyelőség tekintetében, ezért bátorítja és segíti a nők, gyermeket nevelő szülők, a fogyatékkal élők pályázatának benyújtását. A pályázaton nyertes ösztöndíjas családi, szociális körülményeihez képest vesz részt a PTI TEM munkájában.


A pályázat benyújtása:

- A pályázathoz csatolni kell:

- A pályázó rövid szakmai önéletrajzát.

- Publikációs jegyzékét (MTMT megléte nem feltétel).

- Egy, a pályázat szempontjából releváns, korábban megjelent vagy megjelenés előtt álló tanulmányt, írást.

- Egy rövid (max. kétoldalas) motivációs levelet, amelyben a pályázó kifejti azt, hogy mit vár a jelen ösztöndíj elnyerése esetén a PTI TEM-ben való részvételtől, és ezt hogyan tudja személyesen elősegíteni.

- Hallgatói jogviszonyról/doktorandusz státuszról/tudományos végezettségről szóló igazolás, diploma másolata.

- Oktatói ajánlás az 1. kategóriában.


A pályázatot kizárólag elektronikusan, miden fájlt pdf-formátumban csatolva a következő e-mail címre kérjük beküldeni: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

A Politikatörténeti Alapítvány a beérkezett pályázatokat 2017. június 22-ig bírálja el és minden pályázónak visszajelzést küld.


Az Alapítvány maga határozza meg a kategóriánként kiosztandó ösztöndíjak számát!


A teljes felhívás letölthető PDF-formátumban innen:


Vissza